Business Consultant og Product Owner til Lån & Finansiering

Bankdata
Silkeborg

  • Vil du med i forreste række på den teknologiske udvikling i bankverdenen og være med til at udvikle morgendagens låne- og finansieringsløsninger?
  • Vil du opnå unikke kompetencer som et centralt bindeled mellem forretning og IT?
  • Og er du ikke bange for at træffe beslutninger og sætte dig præg?

Så er det nok dig, vi lige står og mangler i Lån & Finansiering i Bankdata i Silkeborg.

Din nye arbejdsplads
Bankdata er et moderne it-udviklingshus med 700 ansatte fordelt på lokationer i Fredericia, Aarhus og Silkeborg samt en afdeling i Indien. Vi er et af de største it-udviklingshuse inden for den finansielle sektor og leverer totale it-løsninger til den danske bankverden. Bankdata er kundeejet og opfylder medlemsbankernes behov for moderne, sikre og stabile it-løsninger på både teknologisk og systemmæssigt niveau, så de er konkurrencedygtige i forhold til den øvrige finansielle sektor.

Som en del af Lån & Finansiering i Bankdata vil du træde ind i et område med 110 andre højt engagerede og kompetente kolleger, der i fællesskab arbejder på alle aspekter af fremtidens låne- og kreditsystemer i tæt samarbejde med Bankdatas kunder og andre forretningsområder.

Din nye rolle
Som Business Consultant og Product Owner vil du få din faste plads i et agilt og bredt favnende team i Silkeborg, der håndterer udvikling, drift og support af en portefølje af basissystemer inden for kredit, blandt andet beregningsprogrammer, overtræk, rammer og inkasso. I din rolle som forretningskonsulent vil du bistå teamet med afklaringer over for kunder og samarbejdspartnere, nedbrydning, scoping og beskrivelse af opgaver, incidenthåndtering, facilitering af reviewmøder, interessenthåndtering, samt bringe din forretningsviden i spil, når det er nødvendigt. Har du kompetencerne til det, kan der ligeledes forekomme opgaver omkring lov- og sektorkrav i området.

I din rolle som Product Owner er du i samspil med teamet med til at sætte retning og prioritere opgaver. Du varetager teamets backlog både på kort og mellemlang sigt, ligesom du har en væsentlig rolle i at koordinere krav og afhængigheder fra og til andre teams, andre områder i Bankdata samt relevante kunder og eksterne samarbejdspartnere. I samarbejde med teamets scrum master er det dit ansvar at sikre, at opgaverne løses til tiden og i høj kvalitet. Herudover forventes du at deltage i arbejdet med den overordnede retning for Lån & Finansiering i samarbejde med områdets andre PO’er.

Din profil
Fagligt har du:

  • En længerevarende relevant uddannelse med fokus på økonomi (f.eks. cand.oecon, cand.merc.fin eller lignende), IT, finans eller kombinationer heraf.
  • Du er meget gerne bankuddannet eller har relevant efteruddannelse eller erhvervserfaring inden for bank og/eller finans. Kendskab til processer og begreber inden for lån og finansiering er selvsagt en stor fordel.
  • Minimum 2-3 års erfaring som forretningskonsulent eller lignende i bank- eller finanssektoren.
  • Gerne erfaring og/eller certificering som Product Owner, men dette er ikke et krav – vi skal nok lære dig håndværket.
  • Gerne erfaring med at arbejde med data, f.eks. i form af udtræk i SQL/SAS eller lignende.
  • Erfaring med at arbejde i et agilt Scrum-baseret setup.
  • Ingen problemer med fejlfri mundtlig og skriftlig kommunikation på dansk og engelsk.

Som person er du empatisk og har stor faglig og personlig gennemslagskraft, er en udadvendt samarbejdspartner men samtidig i stand til at træffe hurtige beslutninger, som du har kvalificeret gennem inddragelse af dit team og andre interessenter. Du har erfaring med og ynder at arbejde agilt og er ikke bange for ofte at opsøge viden og sparring både i og uden for området. Du er kundemindet, har et godt drive, er lærenem og kan overskue flere og store fagområder og systemer samtidigt.

Vi tilbyder dig
Du vil blive en del af en professionel it-afdeling med høj faglighed. Her vil du indgå i et område bestående af i alt 12 teams. Samarbejdet i og på tværs af disse teams er baseret på gensidig respekt, og der er plads til en afslappet og humoristisk omgangstone. I teamet vil du få stort ansvar, høj alsidighed i opgaver og mulighed for at sætte retning og få indflydelse på arbejdsgange og processer.

Hos Bankdata tilbyder vi dig en konkurrencedygtig og fleksibel lønpakke, gode pensionsforhold, mulighed for op til syv ugers ferie, flekstid, bruttolønsordning samt gunstig honorering af overarbejde – bare for at nævne et par stykker.

Vil du vide mere eller søge jobbet?
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Anders Bjerg Pedersen på 79 24 26 03 eller apd@bankdata.dk. Send gerne din ansøgning hurtigst muligt, da vi behandler ansøgningerne og holder samtaler løbende.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Søg stillingen