Product owner til platformteam indenfor procesautomatisering

7000, Fredericia

Tag ansvaret for vores procesautomatiseringsværktøjskasse og sørg for at vores kunder altid har adgang til de bedste værktøjer, når vi procesoptimerer finanssektoren.

Procesautomatisering er et stort fokusområde i finanssektoren og der er derfor brug for stærke og effektive værktøj, til at løse opgaven. Du og teamet stiller et bredt sortiment af værktøjer til rådighed overfor vores kunder og teams internt i Bankdata. Du får den direkte kontakt med vores kunder i en meget central og koordinerende rolle. Kunderne tæller otte danske pengeinstitutter, og det er dig, der forventningsafstemmer med dem, så vi leverer de værktøjer og services, der er brug for.

Velkommen til afdelingen Process Automation Center (PAC) i Bankdata

Du bliver en del af vores engagerede og dedikerede platformteam, der består af erfarne IT-ingeniører, forretningskonsulenter, domain architects og teamets scrum master. Platformteamet sørger for at holde vores værktøj og platforme opdateret og vurderer løbende nye værktøjer samt sunsetting af gamle værktøjer. Procesautomatiseringsværktøjskassen dækker RPA, BPM og applikationsudviklingsplatforme så som MS Power og Domino. I afdelingen er der et søsterteam, der har fokus på udvikling af processer og applikationer både til medlemspengeinstitutterne og Bankdata internt. Afdelingen har base i Fredericia.

Du formulerer roadmap for værktøjskassen og udvikler den sammen med teamet

Du har løbende dialog med interessenter fra pengeinstitutterne og Bankdata internt. Interessenterne vil være en dynamisk gruppe bestående af arkitekter og udviklere, der aktivt anvender procesautomatisering som en integreret del i deres produkter. På baggrund af interessenternes input og teknologiske trends indenfor procesautomatisering er det dit ansvar at forme vores roadmap for procesautomatiseringsværktøjskassen. Samtidigt sørger du for, at vi lever op til Bankdatas strategi, hvor ”Enable Open Banking” lægger op til øget brug af API’er og ”Move to Cloud” fordrer at vi flytter os fra legacy on premise systemer til cloudbaserede løsninger.

Det er din opgave at opsøge kunderne, hvor du sætter dig ind i deres behov og matcher det op imod vores eksisterende værktøjer og services. Du vil have en plads i vores Process Automation Advisory Board (PAAB), som er afdelingens strategisk styrende organ. PAAB består af tre repræsentanter fra ledelseslaget i vores medlemspengeinstitutter, afdelingens to product owners og afdelingens leder. Du sørger for at holde dig ajour med trends indenfor procesautomatisering gennem kontakter med leverandører, deltagelse i netværk, konferencer og webinarer, så du altid har styr på de enkelte værktøjs placering i deres livscyklys og kan rådgive kunderne ift. hvilke værktøjer der passer bedst til en given opgave.

Dit team tilbyder support, onboarding og vidensdeling mellem vores kunder og du har ansvaret for understøttelse af kapabiliteterne: automatisering af tasks, workflows og decisions i hele Bankdatas organisation. Du sikrer en forståelse af det bagvedliggende behov, omdanner behov til opgaver og prioriterer dem i forhold til forretningsværdi hos vores interessenter. Du præsenterer opgaverne for teamet via din backlog, der anvender scrum og arbejder i 2-ugers sprint.

Vær vores kunders sparringspartner

Nogle gange fremsætter kunderne behov, som vi har produkter, der allerede kan dække. Så sørger du for at teamet får præsenteret og implementeret løsningen i pengeinstitutterne. Andre gange dukker der nye behov op, hvor vi skal hjælpe med at afdække markedet og finde det rette værktøj. Herudover sørger du for, at kunderne hele tiden får værdi ud af samarbejdet med os og tilpasser vores services til de behov kunderne måtte have. Nogle kunder ønsker blot, at vi stiller værktøj til rådighed, andre ønsker vores støtte til udvikling og endelig er der nogle af vores kunder der ønsker, at Bankdata driver hele processen gennem procesanalyse, procesoptimering, procesautomatisering og drift. Sammen med product owner fra developerteamet fordeler I opgaverne mellem de to teams og sørger for en single-point-of-contact oplevelse for kunderne.

Vi forventer at du…

 • Har en bred erfaring indenfor procesautomatiseringsværktøj, så du kan sætte dig ind i procesudviklernes behov og processer.
 • Motiveres af at forstå teknikken og anvendelsen af værktøjerne, samt hvordan disse kan optimeres for at udviklerne og kunderne kan drage fuld nytte af dem.
 • Er udadvendt og elsker at initiere dialog.
 • Elsker at holde dig ajour med trends indenfor procesautomatiseringsværktøj og low code platforme.
 • Har god forståelse for IT og procesanalyse, så du kan balancere kundernes ønsker med, hvad der giver dem størst forretningsmæssig værdi.
 • Har gennemslagskraft og begår dig på alle niveauer.
 • Er en positiv holdspiller og kan kommunikere på forskellige niveauer.
 • Du har måske allerede erfaring med Product Owner-rollen og er certificeret PSPO.

Du er en succes når…

 • Vores medlemspengeinstitutter bruger vores løsninger over en bred kam.
 • Du kan fremvise forretningsværdi hos vores kunder, der overstiger vores investering i de værktøj vi tilbyder.
 • Vi lever op til kundernes forventninger ved bl.a. klart at beskrive vores services og kende vores begrænsninger.
 • Du sørger for godt samarbejde med interne grænseflader, hvor opgaver er vel afstemt.

Interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Søren Becher Andresen på 79 24 26 61.

Du søger stillingen ved at klikke på linket nedenfor. Vi inviterer løbende kandidater til samtale, så søg stillingen hurtigst muligt. Vi tager annoncen ned, når vi har fundet den rette kandidat.

Vi glæder os til at høre fra dig.


Søg stillingen

 

Bankdata
Bankdata er ejet af 8 pengeinstitutter og er med sine godt 850 ansatte en af landets største IT-arbejdspladser. Vi tilbyder stor frihed i jobbet, personlige udviklingsmuligheder, en række personalemæssige goder og en løn, der matcher jobbet. Analyser viser, at vi har nogle af landets mest tilfredse medarbejdere, og du kan læse meget mere om, hvad nogle af dem siger om at arbejde hos Bankdata.