Brænder du for at skabe sammenhæng, tænke tværgående og sikre god forankring?

7000, Fredericia

Afdelingen Drifts- og Leveranceopfølgning er en del af området Transition & Drift, som på det seneste har fået øget opmærksomhed og bevågenhed både internt og eksternt fra, pga. forandrede krav og forventninger fra Bankdatas omverden.

Det drejer sig fx om den generelle opmærksomhed på IT-sikkerhed og terrorberedskab, som afføder stigende myndighedskrav. Bankdatas kunder og samarbejdspartnere stiller også nye krav og forventninger til leverancer. Internt oplever vi også en stigende efterspørgsel på leverancer og samarbejde. Samtidig med alle de spændende udviklingstiltag, skal vi som altid sikre driften af kundernes kritiske IT-systemer og skabe sammenhæng mellem driften og agil udvikling i huset.

Vi skal som afdeling bevæge os fra et operationelt til et taktisk niveau, hvor vi i højere grad skal arbejde med at udstikke rammer for hvordan der skal arbejdes – fra ”udførende” til ”rådgivende”. Vi skal bl.a. facilitere at udviklingsteams i langt højere grad bliver selvkørende i f.t. driftsdiscipliner og sikrer, ikke blot hurtig, men også stabil og driftssikker deployment. Vi skal undgå at problemer opstår fremfor at analysere dem efterfølgende.

De stigende krav og nye måder at arbejde og tænke på betyder, at vi har behov for flere ressourcer og nye kompetencer – særligt i forhold til analyse, implementering og driftsopfølgning. Det kunne f.eks. være analyse på risikovurdering, procesdesign og dokumentation, implementering af konkrete indsatser i DevOps-initiativet og nye praktikker i forbindelse med vores leverancer til bankerne.

Hvad laver vi?

Opgaverne er mangeartede og det samme gælder for de forandringsinitiativer der venter på dig.

Vi står bl.a. for Situation Management, driftsrapportering, diverse dashboards (PowerBI), opfølgning på driftskvalitet, leverandørstyring, opfølgning på leverancer og Service Delivery Management overfor bankerne.

Dertil kommer de større initiativer, hvor vi bl.a. skal arbejde med compliance, implementering af ny lovgivning, ny hovedaftale for IT til bankerne samt understøttelse af DevOps, hvor vi bidrager med driftsperspektivet og hjælper med at nedbryde siloer mellem udvikling og drift.

Hvem er du og hvad bliver du en del af?

Som ny Senior Consultant hos Drifts- & Leveranceopfølgning kommer du til at spille en rolle i afdelingens forandring. Her får du mulighed for at videreudvikle et fagområde og være med til at sætte retningen for det gennem indflydelse, tværgående samarbejde og faglighed.

Vi arbejder ud fra et agilt framework, og du vil opleve at blive en del af en kultur, hvor alle medlemmer bidrager til værdiskabelsen for det selvstyrende team, hvor troværdighed i opgaveløsning er helt centralt. Samarbejdet omkring de daglige opgaver er limen der får det hele til at virke og gør hverdagen lidt sjovere.

Louise, som er medarbejder i afdelingen, udtrykker det således: ”Det er dejligt at vi selv tilrettelægger arbejdet og hverdagen er afvekslende. Vi løser opgaver i teamet, vi er involveret i tværgående initiativer som fx DevOps alt imens vi er 100% fokuserede på at bankerne, vores kunder, er tilfredse”.

I en hverdag med stor selvstændighed, vil du opleve en ledelse, som står på mål for de aftaler og den kvalitet vi som afdeling forpligter os til. Der er fokus på den enkelte medarbejders faglige og personlige udvikling, ligesom der er øje for samspillet i afdelingen og den enkeltes bidrag til samarbejdet.

Den ideelle kandidat har erfaring fra drifts- og transitionsområdet og gerne fra en større organisation med egen udviklingsenhed. Det er en fordel, men ikke en forudsætning, hvis du har erfaringer med agile metoder, særligt DevOps.

Som person har du en pragmatisk, praktisk og løsningsorienteret tilgang til opgaverne, men med et godt afsæt i din teoretiske viden og din arbejdsmæssige erfaring. Du formår at sammenkoble både nye og bestående krav, og kan dermed skabe en realiserbar og effektiv metode til løsning af de daglige rutiner og opgaver.

Din teoretiske baggrund kan være med et afsæt fra forskellige typer af uddannelser, men en uddannelse på kandidatniveau som f.eks. cand.it., Master i IT e.l.  vil være velegnet. Du har godt kendskab til ITIL-processer og har tidligere arbejdet med at implementere nogle af dem. Ideelt set har du også erfaring med Cloudbaserede services.

Du er relationsstærk og dyrker dit netværk og dine interessenter både internt og eksternt, og du tør udfordre og præge dine omgivelser og trives med mange både små og store forandringer. Du trives med at omsætte abstrakte opgaver til konkrete løsninger og planer. Generelt forstår du at bidrage til fællesskabet og vægter samarbejdet højt.

Bankdata-pakken

Vi tilbyder en attraktiv ansættelsespakke som består af: en 36 timers arbejdsuge, 7 ugers ferie, virksomhedsbetalt pension på 11,50%, et ferietillæg på 3,5% af din årsløn, omfattende forsikringspakke for dig og din familie, mulighed for hjemmearbejde, ekstraordinære fridage (som en del af finanssektoren), en fabelagtig frokostordning, logbuy-kort, fri adgang til LinkedIn Learning, en fantastisk barselsordning, massage samt bank- og forsikringsfordele gennem vores samarbejdspartnere (og ikke mindst gratis blækpatroner).

Kan du se dig selv som en del af ovenstående, så søg stillingen lige her! Vi indkalder til samtaler løbende og ansætter når vi har fundet den rette kandidat.

Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt Afdelingsleder Stine Pontoppidan Myltoft på smy@bankdata.dk eller tlf: 30 10 00 42.


Søg stillingen

 

Bankdata
Bankdata er ejet af 8 pengeinstitutter og er med sine godt 850 ansatte en af landets største IT-arbejdspladser. Vi tilbyder stor frihed i jobbet, personlige udviklingsmuligheder, en række personalemæssige goder og en løn, der matcher jobbet. Analyser viser, at vi har nogle af landets mest tilfredse medarbejdere, og du kan læse meget mere om, hvad nogle af dem siger om at arbejde hos Bankdata.