Ambitiøs studentermedhjælper med interesse for strategi, økonomi og it

7000, Fredericia

Vil du arbejde med strategisk planlægning, budgettering og controlling samt ledelses- og statusrapportering? Så er du måske den ambitiøse og målrettede studentermedhjælper, vi søger til afdelingen Portfolio Management, hvor du vil være med til drive Bankdatas strategi-ske samarbejde med medlemsbankerne og eksekveringen i Bankdatas udviklingsorganisation.

Få en central rolle
Som studentermedhjælper i Portfolio Management får du en stor kontaktflade til hele Bank-datas organisation, hvor dine arbejdsopgaver bl.a. bliver at:

  • Gennemføre månedlige rapporteringsrutiner i form af ressourceplanlægning, ledel-ses- og statusrapportering på den samlede portefølje
  • Supportere Bankdatas afdelingsledere og projektledere med den månedlige ressour-ceplanlægning og statusrapportering på tværs af hele organisationen
  • Supportere underdirektører og programledere i den strategiske planlægning af porte-føljen af strategiske initiativer
  • Udvikle og forbedre rapporteringsværktøjer i Excel, VBA, Power BI mm.

Du kommer til at få en central rolle i forhold til kvalitetssikring, optimering og effektivisering af rapporteringen, som danner grundlag for de strategiske beslutninger, vi træffer i fælles-skab med medlemsbankerne.

"Bankdata er en super spændende arbejdsplads, hvor man som studentermedhjælper virke-lig får lov til at udvikle sine personlige og faglige kompetencer. Vi har daglig sparring i tea-met som giver rig mulighed for at suge viden til sig, især som studerende. Derfor er Bankda-ta for mig, en fantastisk arbejdsplads med udfordring og udvikling hver dag."

Allan Lesley, Studentermedhjælper

Fagligt stærk med interesse for it og økonomi
Vi forventer, at du er godt i gang med bacheloren eller er på første år af kandidaten på en uddannelse inden for enten it eller økonomi som fx HA(it), cand.merc., cand.oecon., cand.scient.oecon., cand.it, cand.polyt., cand.scient. i datalogi eller lignende. Derudover for-venter vi, at du er:

  • Interesseret i it-udvikling i den finansielle sektor
  • Ambitiøs og målrettet
  • Analytisk stærk og detaljeorienteret
  • Motiveret af at arbejde tæt sammen i et stærkt team
  • Superbruger af MS Excel og Power Point og har evt. kendskab til BI-værktøjer
  • Erfaren i VBA-programmering og har evt. kendskab til andre programmeringssprog

Aktiv medspiller med gåpåmod og gode samarbejdsevner
For os er dine sociale færdigheder lige så vigtige som dine faglige kompetencer. Som person er du selvstændig, engageret med et stort drive og kan håndtere både ansvar og frie arbejds-rammer. Du har et godt humør og gode samarbejdsevner, så du kan fungere som en aktiv medspiller i teamet.

Da du kommer til at arbejde sammen med mange forskellige samarbejdspartnere, er det vigtigt, at du er imødekommende og god til at opbygge relationer.

"Jeg startede selv som studentermedhjælper hos Bankdata for 2 år siden. Der er ingen tvivl om, at der bliver sat stor pris på studentermedhjælpere, og dét man som studerende kan bidrage med. Du vil blive en rigtig vigtig medspiller, når vi løser arbejdsopgaverne i fællesskab i teamet."

Rikke Harders, Portfolio Manager

Stillingen er på 15-20 timer om ugen, dog med mulighed for fx at lægge flere timer i studiets ferieperioder samt færre timer i eksamensperioder. Du vil have fast arbejdssted i Fredericia.

Vil du vide mere eller søge jobbet?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Portfolio Manager Rikke Harders på +45 7924 2971, rha@bankdata.dk eller afdelingsleder Jesper Kirkegaard Hjorth på +45 7924 2315, jki@bankdata.dk.

Hvis du synes jobbet lyder spændende, så send din ansøgning, CV, karakterer og eventuelt andet materiale side snarest muligt, da vi afholder samtaler løbende.

Søg stilling

Bankdata
Vi er en moderne it-virksomhed med over 700 medarbejdere, der leverer it-løsninger til vo-res ejere bestående af 9 danske pengeinstitutter. Vores produkter dækker bla.net- og mobil-bank, kredit- og rådgivningsværktøjer, regnskabsværktøjer, kapitalmarked samt support og sikkerhed. Vores formål er at sikre en kontinuerlig udvikling og drift af pengeinstitutternes it-løsninger, så de altid er konkurrencedygtige og kan overholde den omfattende lovgivning i den finansielle sektor.