Afdelingsleder til IT-afdeling, der fremmer den gode investeringsrådgivning

Vil du spille en afgørende rolle for udviklingen af fremtidens infrastruktur og IT-løsninger til investeringsrådgivere i vores 9 pengeinstitutter?

Som afdelingsleder i Bankdata får du ansvar for 21 erfarne IT-medarbejdere. Samtidig bliver du en del af et kompetent lederteam på 4 agile ledere, der hjælper og støtter hinanden i dagligdagen.

Tag ansvar for afdelingen Investering
Du bliver en del af området Investering & Økonomi, der består af i alt 3 afdelinger og ca. 75 medarbejdere. Vi understøtter pengeinstitutterne med høj service, stabil drift, compliance, omkostningseffektivitet og nytænkning baseret på den bedste kombination af egenudviklede systemer integreret med købeløsninger.

I afdelingen Investering, som du får ansvar for, er vores kunder pengeinstitutternes investeringsrådgivere. Det er helt afgørende for vores pengeinstitutters konkurrencekraft, at vi leverer sammenhængende og brugervenlige løsninger, der understøtter dem i alt fra risikoprofilering over rådgivningsreferater til afkastberegninger: kort sagt hele værdikæden for en investeringsrådgiver.

”Rådgivningsprocesserne på investeringsområdet har gennemgået store forandringer de seneste år. Derfor arbejder vi på at komme helt frem med tidssvarende udviklingsplatforme og de nyeste teknologier som fx private cloud og machine learning.”
 – Underdirektør Berit Kuhr


Driv din afdeling sikkert ind i fremtiden
Som afdelingsleder får du ansvaret for et internationalt udviklingsmiljø, der dækker hele investeringsværdikæden, fordelt på 2 danske teams og 2 indiske teams. Den danske del består af 21 selvkørende IT-medarbejdere i form af IT-udviklere, forretningskonsulenter og Scrum Masters samt vores product owners.

Du får ansvar for:

  • kontinuerligt at udvikle den enkelte medarbejder og teamet
  • at udvikle afdelingens service og technical excellence, så vi løbende udbygger Bankdatas systempalette på investeringsområdet
  • at deltage i ledergruppen for Investering & Økonomi for løbende at fastsætte målsætninger og planlægge aktiviteter, men også for at udvikle dig som leder
  • at deltage i og lede relevante governance-fora i Bankdata mhp. at skabe indsigt og forvandle denne til gode kunderelationer og økonomiske resultater
  • at varetage rettidig rapportering af ressourcer og økonomi, fremdrift m.m.
  • løbende at opsøge og eksekvere på synergi- og effektiviseringsmuligheder, så driften af investeringssystemerne er omkostningseffektiv.

Agil IT-virksomhed
Bankdata er en moderne IT-virksomhed, som er overgået til en agil udviklingsstruktur. Du bliver derfor en del af en løbende transformation, der med udgangspunkt i en agil kontekst og Bankdatas ledelsesmodel styrker dit team og faciliterer et samarbejde, der gør medarbejderne selvledende og sætter retningen for, at vi kan udvikle vores domæne og platform inden for investering i tæt samspil med vores kunder.


Involverende leder med god IT- og forretningsforståelse
Du trives i en rolle, hvor du mere fungerer som coach og mentor end som leder i klassisk forstand. Det betyder, at du har en åben og involverende ledelsesstil, hvor du forstår at uddelegere ansvar og støtte op omkring dit team, når de får brug for hjælp.

Samtidig kommunikerer du præcist og forståeligt om tekniske og komplicerede emner med både eksterne og interne stakeholders på alle niveauer. I din kommunikation skaber du gennemsigtighed, overblik og et fælles billede af, hvad der foregår – og klarhed om, hvor vi er på vej hen.

Derudover ser vi gerne, at du:

  • har minimum 2 års erfaring med medarbejderledelse inden for IT- eller finansområdet
  • enten kommer med en IT-baggrund med en god forretningsforståelse eller en forretningsmæssig baggrund med en god IT-forståelse
  • har erfaring med at lede agile teams
  • har forståelse for pengeinstitutters arbejdsgange samt interesse for investeringsrådgivning.

Interesseret?
Du får base i Silkeborg, hvor du refererer til underdirektør Berit Kuhr. Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du kontakte Berit på 23 40 53 48. Send gerne din ansøgning hurtigst muligt, da vi behandler ansøgningerne og holder samtaler løbende.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Søg stillingen