Ambitiøs studentermedhjælper med interesse for strategi, økonomi og it

Vil du arbejde med strategisk planlægning, budgettering og controlling samt ledelses- og statusrapportering? Så er du måske den ambitiøse og målrettede studentermedhjælper, vi søger til afdelingen Portfolio Management Office, hvor du vil være med til drive Bankdatas strategiske samarbejde med medlemsbankerne og eksekveringen i Bankdatas udviklingsorganisation.

Få en central rolle
Som studentermedhjælper i Portfolio Management Office får du en stor kontaktflade til hele Bankdatas organisation, hvor dine arbejdsopgaver bliver at

 • gennemføre månedlige rapporteringsrutiner i form af ressourceplanlægning, ledel-ses- og statusrapportering på den samlede portefølje
 • supportere Bankdatas afdelingsledere og projektledere med den månedlige ressour-ceplanlægning og statusrapportering på tværs af hele organisationen
 • supportere underdirektører og programledere i den strategiske planlægning af porte-føljen af strategiske initiativer
 • videreudvikle vores Porteføljestyringsværktøj med PowerApp og PowerAutomate (Flow)
 • udvikle og forbedre rapporteringsværktøjer i Excel, VBA, PowerBI mm.

Du kommer til at få en central rolle i forhold til kvalitetssikring, optimering og effektivisering af rapporteringen, som danner grundlag for de strategiske beslutninger, vi træffer i fællesskab med medlemsbankerne.

Fagligt stærk med interesse for it og økonomi
Vi forventer, at du er på sidste år af bacheloren på en uddannelse inden for enten it eller økonomi som fx HA, med planer om at læse videre på fx cand.merc., cand.oecon., cand.scient.oecon., cand.it, cand.polyt., cand.scient. Derudover forventer vi, at du er:

 • interesseret i it-udvikling i den finansielle sektor
 • ambitiøs og målrettet
 • blandt de 10% bedste på dit studie
 • superbruger af MS Excel og Power Point og har evt. kendskab til BI-værktøjer
 • erfaren i VBA-programmering og har evt. kendskab til andre programmeringssprog
 • kendskab til MS Power Planform

Stillingen er på 10-15 timer om ugen med mulighed for fleksibilitet i forbindelse med eksamensperioder. Der er fast arbejdssted i Fredericia.

I Portfolio Management Office (PMO) driver vi det strategiske samarbejde med gruppen af medlemsbanker, der prioriterer Bankdatas strategiske initiativer i forhold til fælles software-udvikling. Organisatorisk hører PMO til i samme afdeling som Bankdatas Enterprise Ar-chitechture-team, og sammen forener de arbejdet med forretningsstrategi og it-strategi.


Ansøgningsfristen er 31. januar kl. 08.00 og samtaler vil være i uge 6.

Søg stillingen