Det unikke fællesskab

Bankdatas medlemsbanker oplever et helt unikt fællesskab, der ikke findes andre steder i den danske finanssektor. Fællesskabet handler ikke blot om fælles it-udvikling, men også om samarbejde på en lang række områder og om at udnytte mulighederne for synergi, fælles uddannelse, netværk, benchmark og forretningsudvikling som f.eks.:

Synergigruppen
Et netværk for Bankdatas mindste banker, som ved at arbejde sammen på udvalgte områder står stærkere på banen.

Fælles dokumenter
Bankdata har samlet det overordnede ansvar for alle medlemsbankernes dokumenter. På den måde sparer hver enkelt bank både tid og penge ved ikke selv at skulle vedligeholde og udvikle generelle dokumenter.

Fælles e-Banking hotline
Den fælles e-banking hotline samler 5 pengeinstitutters hotline-opgave ét sted. Dermed udnyttes ressourcerne optimalt og kunderne får den bedste service.

Uddannelse
Bankdata står for uddannelsen af medarbejdere fra medlems-pengeinstitutterne til f.eks. at implementere ny it og optimere processer. Desuden laver Bankdata uddannelses-materialer til alle pengeinstitutter når der tilbydes nye produkter.

Support til nye medlemmer
I forbindelse med konverteringen af Jyske Bank stillede de øvrige medlemsbanker med medarbejdere, der vil hjælpe som it-support helt ude i Jyske Banks filialer de første par uger efter konverteringen. Dette skete også da Sparekassen Sjælland, kom til Bankdata-fællesskabet.