Redegørelse fra Finanstilsynet

Finanstilsynet var i 2020 på ordinær it-inspektion i Bankdata, og Bankdata modtog den 24. februar Finanstilsynets rapport og redegørelse.

Bankdata har haft en konstruktiv dialog med Finanstilsynet, hvor Bankdata har haft lejlighed til at orientere om de mange tiltag, Bankdata løbende foretager og har foretaget for at fastholde og øge et højt og tidssvarende it-sikkerhedsniveau. Finanstilsynet hæver – bl.a. som en konsekvens af et kontinuerligt stigende trusselsbillede – krav og forventninger til it-risikostyringen og it-sikkerheden i virksomheder som Bankdata, og Bankdata tager derfor da også tilsynets påbud til efterretning. Bankdata er på flere af områderne godt i vej med yderligere at løfte niveauet og vil udarbejde en handlingsplan for at komme hurtigt i mål på alle områder.

Finanstilsynets redegørelse