Hovedtal og nøgletal

Hovedtal - i mio. kr.: 2018 2017 2016 2015 2014 2013
           
Nettoomsætning 1.634 1.407 1.223 1.161 1.180 1.136
Resultat før renter mm. 36 -3 -32 -52 98 28
Finansielle poster -4 -2 0 0 0 -1
Resultat før skat 32 -5 -32 -57 98 27
Årets resultat 32 -7 -34 -54 95 25
           
Anlægsaktiver 801 709 516 369 350 171
Omsætningsaktiver 526 217 199 331 386 478
Aktiver i alt 1.327 926 715 700 736 649
Egenkapital 531 503 510 544 598 509
Langfristet gæld 443 0 0 0 0 8
Kortfristet gæld 353 423 205 155 138 116
           
Pengestrøm fra driften 732 -9 31 -198 -2 5
           
Pengestrøm fra investering -175 -203 -66 -29 -8 4
Pengestrøm fra finansiering -4 0 0 0 -6 -1
Pengestrøm i alt 553 -212 -35 -127 -16 8
           
Nøgletal          
Egenkapitalandel i % 40 54 71 78 81 78
           
Gennemsnitligt antal ansatte 756 738 679 657 654 630