Hovedtal og nøgletal

Hovedtal - i mio. kr.: 2020 2019
2018 2017 2016 2015
 

     
Nettoomsætning 1.705 1.753
1.634 1.407 1.223 1.161
Resultat før renter mm. -33 -67
36 -3 -32 -52
Øvrige finansielle omkostninger -1 -1
-4 -2 0 0
Resultat før skat -11 -69
32 -5 -32 -57
Årets resultat -11 -55
32 -7 -34 -54
 

     
Anlægsaktiver 792 812
801 709 516 369
Omsætningsaktiver 415 453
526 217 199 331
Aktiver i alt 1.207 1.266
1.327 926 715 700
Egenkapital 465 476
531 503 510 544
Langfristet gæld 341 378
443 0 0 0
Kortfristet gæld 402 412
353 423 205 155
 

     
Pengestrømme fra driften 39 111
733 -9 31 -198
 

     
Pengestrømme fra investering -141 -153
-175 -203 -66 -29
Pengestrømme fra finansiering 0 0
-4 0 0 0
Pengestrømme i alt -102 -43
554 -212 -35 -127
 

     
Nøgletal

     
Egenkapitalandel i % 38 38
40 54 71 78
 

     
Gennemsnitligt antal ansatte 751 715
756 738 679 657