Hovedtal og nøgletal

Hovedtal - i mio. kr.: 2016 2015 2014 2013 2012 2011
           
Nettoomsætning 1.223 1.161 1.180 1.136 1.033 703
Resultat før renter mm. -32 -52 98 28 5 2
Finansielle poster 0 0 0 -1 -1 1
Resultat før skat -32 -52 98 27 4 3
Årets resultat -34 -54 95 25 2 0
           
Anlægsaktiver 516 369 350 171 185 184
Omsætningsaktiver 199 331 386 478 522 467
Aktiver i alt 715 700 736 649 707 652
Egenkapital 510 544 598 509 485 562
Langfristet gæld 0 0 0 8 14 21
Kortfristet gæld 205 155 138 116 208 69
           
Pengestrøm fra driften 31 -198 -2 5 157 -233
           
Pengestrøm fra investering -66 -29 -8 4 -13 60
Pengestrøm fra finansiering 0 0 -6 -1 -79 190
Pengestrøm i alt -35 -127 -16 8 65 27
           
Nøgletal          
Egenkapitalandel i % 71 78 81 78 69 86
           
Gennemsnitligt antal ansatte 679 657 654 630 485 422*

*Bankdata outsourcede i 2011 driften til JN Data, hvor omkring 100 medarbejdere blev virksomhedsoverdraget.