Virtuelt digitalt tryk

Investeringer i nye løsninger og et højere tempo

Årsrapport: Bankdata formåede i 2015 både at investere massivt i ny udvikling og samtidig holde omkostningerne nede for medlemmerne. Samtidig gik it-centralen i gang med det, der er blevet kaldt Danmarks største transformation til agil udvikling, hvor målet er at sikre et endnu højere udviklingstempo i fremtiden.

2015 har været et år, hvor Bankdata har investeret massivt i nye udviklingsprojekter og samtidig har formået at holde regningen nede for medlemmerne. Det er en af adm. direktør Ove Vestergaards konklusioner på Bankdatas Årsrapport 2015, som netop er blevet offentliggjort på Bankdatas generalforsamling.

”Vi har fastholdt et fladt udgiftsniveau, lige siden vi i 2012 med Jyske Banks indtræden i fællesskabet satte pengeinstitutternes udgifter kraftigt ned, og det har vi også holdt i 2015. Samtidig har vi næsten fordoblet udviklingskraften,” siger adm. direktør Ove Vestergaard.

Ekstra investeringer i 2015
Til trods for det fortsatte fokus på et fladt udgiftsniveau har Bankdata i 2015 investeret i ekstraordinær udvikling. Her var dog tale om en investering af penge, der allerede stod klar på kontoen:

”Når vi kommer ud med et underskud på godt 50 mio. kroner, så skyldes det, at bestyrelsen i 2015 besluttede at bruge de overskydende penge fra de sidste års udtrædelsesgodtgørelser til ekstraordinære udviklingsaktiviteter inden for bl.a. kreditområdet. Det er altså ikke noget, medlemmerne har kunnet mærke på regningen – kun på øgede leverancer,” siger adm. direktør Ove Vestergaard.

Agil udvikling skal sætte tempoet endnu højere op
For at sætte tempoet endnu højere op begyndte Bankdata i august 2015 også det meget ambitiøse projekt med at omstille hele udviklingsorganisationen til agil udvikling på bare ét år.

”Det er den største transformation af vores udviklingsorganisation i Bankdatas historie - en proces, som vi er nået langt med i 2015 og forventer at kunne afslutte i 2016. Resultatet skulle gerne blive, at vi får en markant øget evne til endnu hurtigere at levere løsninger til kunderne,” forklarer Ove Vestergaard.

Stort pres kræver højt tempo de næste år
Med investeringerne i 2015 og omlægningen til agil udvikling er Bankdata klædt på til et endnu højere pres fra lov- og sektoropgaver og den stigende digitale konkurrence, som også prægede det forgangne år:

”En af de ting, som vi både så i 2015 og fortsat ser, er en enorm stigning i ressourcetrækket til lov- og sektoropgaver og en stigende konkurrence på det digitale område. Der forventer vi et fortsat pres samtidig med et enormt behov for i endnu højere grad at it-understøtte pengeinstitutternes forretning gennem selvbetjening og proces-effektivisering,” siger Ove Vestergaard og fortsætter:

”Derfor vil vi holde fast i det høje niveau i vores udviklingsaktiviteter – udover vores nye, store projekt med en ny kapitalmarkedsplatform.”

Fællesskabet stærkere end nogensinde
Ove Vestergaard ser også Bankdata fællesskabet som en stærk løsning på de næste års udfordringer:

”Udviklingsfællesskabet står stærkere end nogensinde: Vi er meget opmærksomme på, at der skal være plads til individuelle behov, men det er faktisk kun ganske få procent af pengeinstitutternes it-værktøjer, som ikke stammer fra fællesskabet. Det viser, at vi i fællesskabet formår at levere de rigtige løsninger på det niveau, der er brug for.”

Læs Bankdatas Årsrapport 2015 (pdf)