Ny kapitalmarkedsplatform testes automatisk

Automatiseret test betyder, at Bankdatas nye system til handel på kapitalmarkedet testes på kryds og tværs hver uge - af computerprogrammer.

Testprogrammerne kan teste mere, hurtigere og bedre end medarbejderne, og de kan gøre det uden at kede sig og få musearm.

Så når først de automatiske tests er sat op, er det nemt. Der skal imidlertid en dedikeret indsats til for at nå så langt.

"Det er kanongodt gået af vores test-team, at vi har fået automatiseret test, og vi er meget stolte af, at det er lykkedes," siger afdelingsleder Kirsten West.

Leder af test-teamet i kapitalmarkedsprojektet, Jamel Lakhal fra konsulentfirmaet Synechron, siger:

"Automatiseringen giver værdi, fordi vi kan teste mere, og testene er af en bedre kvalitet. Bankdata sparer tid og penge, og medarbejderne kan fokusere på kunder og udvikling af systemet i stedet for at bruge tid på testning."

Gode testcases
Den automatiske test, som er sat op for kapitalmarkedssystemet, er en såkaldt regressionstest. Det vil sige en række testcases, der tester, om nye ændringer og konfigurationer i systemet har medført problemer.

Det har været et stort arbejde at programmere testene. I efteråret 2016 begyndte man at udvælge testcases, som er velegnet til automatiseret testning. Et af kriterierne er, at testcasen er forretningskritisk for bankerne, at den skal gennemføres mange gange i fremtiden, og at det er forholdsvist nemt at oprette den i testprogrammet.

Derefter gennemføres testen manuelt og beskrives trin for trin, hvorefter den programmeres i test-programmet. Processen er arbejdskrævende, men gevinsten er stor.

"Vi kan gennemføre et større antal tests inden for flere områder. Det betyder i sidste ende, at vores brugere kan have større tillid til kapitalmarkedsplatformen," siger Jamel Lakhal.

Flere på vej
Det nye kapitalmarkedssystem kommer fra den franske leverandør Murex, som har udviklet sit eget program til testning af systemet, MxTest.

Foreløbig har Bankdata et enkelt finansielt produkt (nemlig valutaoptioner) i drift på det nye kapitalmarkedssystem. Efterhånden som systemet udvides til at omfatte flere produkter på det finansielle marked, vil der blive sat nye automatiske tests op.