Business Process Management

Business Process Management skal sikre effektivitet i bankerne

Den digitale rejse fortsætter i bankverdenen, hvor flere og flere aktiviteter automatiseres og digitaliseres. Senest har Bankdata søsat et Business Process Management pilotprojekt, der skal sikre datadisciplin og optimering af arbejdsgange i de danske pengeinstitutter.

Første del af projektet er blandt andet blevet implementeret i Sparekassen Sjælland-Fyn, som derfor er en af de første banker til at afprøve systemet.

”I en bank er der utroligt mange processer, der starter op, når et lån skal tages, et kort skal bestilles eller man går fra barn til voksen. Disse processer har bankmedarbejderen tidligere udført delvist manuelt,” fortæller afdelingsleder i Bankdata Søren Frank og forklarer nærmere:

”Men med BPM systemet bliver processerne ensrettet og automatiseret gennem en digital proces, der sikrer en nemmere og mere effektiv sagsbehandling, så medarbejderen kan bruge mere tid på rådgivning og mindre tid i systemerne.”

Effektiv for kunden
Ud over effektivitet og sikring af datadisciplin vil procesunderstøttelsen også gavne kunderne. Kunderne vil på sigt kunne følge processen og se, hvor langt deres sag er kommet. De vil kunne klare flere ting selv, som bestilling af diverse produkter eller indtastning af oplysninger, så man undgår at skulle møde eller ringe til banken, når den har åbent. Formålet er en bedre kundeoplevelse og involvering, og at få it til at udføre de handlinger, der i dag er manuelle og trivielle.

”For Sparekassen vil brugen af BPM systemet blandt andet betyde, en effektiv opgaveudførsel via ”best practise”, automatisering af flere delprocesser og ikke mindst en større kvalitetssikring gennem de indbyggede kontroller,” fortæller John-Erik Noer souschef for It og Projekter i Sparekassen Sjælland-Fyn. Han supplerer:

 ”Samtidig giver brugen af automatiserede processer en hurtigere ibrugtagning af ny funktionalitet - alt sammen med det formål at give kunderne en bedre og hurtigere betjening,”

Fremtidens bank er automatiseret
Sparekassen Sjælland-Fyn er en af de første banker, der har implementeret Bankdatas nye system, og det er første skridt på vejen til en mere automatiseret bank. Visionen er nemlig at udvikle flere selvbetjeningsløsninger – særligt til de mobile platforme.

Fremtidens bankkunder kan derfor se frem til en mere effektiv proces i deres kontakt til banken.