Bankdata Developer portal

Bankdata Developer portal
Fredag den 14. juni åbnede Bankdata på vegne af vores medlemsbanker for adgang til produktionsdata på 1,6 mio. danske bankkunder for eksterne leverandører (tredieparter).

Første trediepart har adgang til produktionsdata
Adgang til produktionsdata sker via API’er fra Bankdatas Developer portal, hvor tredieparter godkendt af Finanstilsynet kan få adgang.

Bankkunden ejer selv sine data
Betalingsdirektivet PSD2 er et EU direktiv, der kort og godt handler om, at det er bankkunden, der ejer sine egne økonomiske oplysninger.

Direktivet har til formål at sikre øget forbrugerbeskyttelse og gøre det nemt for eksterne leverandører at få adgang til data og integrere egne programmer eller apps med bankens. De nye regler betyder derfor, at bankerne har pligt til at give adgang til deres kunders betalingskonti. Samtidig er der krav om, at API’erne er mindst lige så stabile og tilgængelige som Netbank og Mobilbank.

Næste milepæl
Næste milepæl er lørdag den 14. september 2019, hvor PSD2 skal være fuldt implementeret.