Banker sparer 90% administrationstid

Med automatisk afregning af nye Totalkreditlån kan Bankdatas medlemsbanker dagligt spare op til 90% af den tid, det ellers ville tage at afregne lånene. Sydbank implementerede løsningen i marts som den første bank i fællesskabet, og Sparekassen Sjælland-Fyn fulgte efter 14. maj. Yderligere fem banker står nu klar til at følge trop.

Som den første bank i Bankdata-fællesskabet implementerede Sydbank i marts den nye automatiske afregning af Totalkreditlån. Tilbagemeldingerne fra de medarbejdere, der allerede har prøvet den nye løsning, er positive.

"Vi er meget glade for det nye afregningssystem, der kører super godt", lyder det fra Bent Dalsgaard, afdelingsleder i Sydbanks Direkte FilialService i Aabenraa, der understreger:

"Løsningen kræver dog en høj datadisciplin af medarbejderne for at fungere optimalt".

Robot erstatter daglig, manuel proces
I de fleste medlemsbanker er det i dag en central funktion i banken, som manuelt foretager afregningen af nye Totalkreditlån på daglig basis.

"Medarbejderen logger på systemet, finder to afregningslister, uploader dem på et drev i banken og tilretter listerne. Derefter bogfører medarbejderen provenu og gebyrer manuelt på baggrund af listerne og opretter en Totalkredit-relation på kunden", forklarer Lisbeth Gravesen, seniorkonsulent i Bankdata.

Med Bankdatas afregningsløsning til private kunder får banken automatisk:

  • Indhentet oplysninger til bogføringen
  • Foretaget bogføring
  • Dannet kundenota
  • Oprettet Totalkredit-relation i kundebasen
  • Ved eventuelle mangler dannet aktivitet, hvor en medarbejder håndterer manglerne

Bankmedarbejderens daglige arbejdsplatform er omdrejningspunkt
Helt konkret foregår den nye automatiserede afregning ved, at bankmedarbejderen indtaster nogle få oplysninger i 'Medarbejderportalen', som er den daglige digitale arbejdsplatform. Hver dag kl. 08.30 henter løsningen automatisk oplysninger fra Totalkredits 'Xportal' om pengeinstitutindtjening og provenu til kunden.

"Løsningen afstemmer de to lister og gemmer oplysningerne vedrørende lån sammen med afregningsoplysningerne fra portletten. De lån, som kan afregnes, bliver bogført, og der dannes afregningsnota til kunden. Samtidig oprettes Totalkredit-relationen på det refnr., som lånesagskontoen tilhører", fortæller Lisbeth Gravesen.

Ved eventuelle mangler, f.eks. hvis afstemningen ikke er ok, eller hvis en lånesagskonto ikke findes, opretter løsningen en aktivitet, som bankmedarbejderen skal følge op på.

Læs mere om den overordnede digitaliseringsstrategi for boligprodukter i Bankdatas årsrapport.