check

Checkhæftet lever kun lidt endnu

Checkhæftet er sammen med bankbøger et godt eksempel på, at mange af de teknologier, der indføres i fx bankverdenen, har en utrolig lang levetid. Men den analoge bankkunde er under pres af ny teknologi og udfasning af de gamle muligheder.

Før betalingskortet blev fast inventar i de fleste danske inderlommer, sværgede mange til checkhæftet. I det hæfte var et antal nummererede checks, som man bare skulle påføre en underskrift og et beløb, som checken så blev værd i kroner. I en tid, hvor de fleste bankforretninger foregår på internettet, og hvor kontooplysninger kun er et klik væk, kan det virke som en menneskealder si-den. Men de analoge bankkunder, dem der bruger papir i stedet for internettet, findes faktisk stadig.

”De analoge teknologier, som fx checkhæfte, bruges stadig. Det kan virke gammeldags, men systemerne lever stadig og skal vedligeholdes. I en virksomhed som Bankdata, der snart har 50 år på bagen, drives og vedligeholdes utrolig mange forskellige teknologier, fordi vi hele tiden udvikler nye teknologier i et langt højere tempo, end de gamle udfases,” fortæller Morten Lauridsen, underdirek-tør i Bankdata.

Kunderne ønsker digital service
Et andet eksempel på en teknologi, der efterhånden har en del år på bagen er bankbogen. Bankdata har stadig ansvaret for at drive teknologien bag bankbogen, om end det efterhånden er sjældent, at de anvendes. For selvom de analoge bankkunder findes endnu, så bliver de færre i antal.

”De analoge bankkunder med checkhæfter og bankbøger er efterhånden et særsyn i bankerne. De fleste vil gerne have adgang til banken derhjemmefra, og unge bankkunder ville ikke kunne forestille sig en hverdag, hvor man ikke brugte internettet og mobilen til at gå i banken,” siger Morten Lau-ridsen.

Når de analoge bankkunder stadig findes, så hænger det sammen med, at kunder og forbrugere er meget hurtige til at vænne sig til en metode, men har svært ved at vænne sig af med den igen.

”Ofte er det ikke svært at implementere en ny teknologi. Ny teknologi er nemmere at bruge, og folk oplever hurtigt fordelen. Ulempen er, at den hænger ved, selvom der måske kommer nye, endnu smartere tiltag,” siger Morten Lauridsen.

Bankbogen er fortid
Af samme årsag forudser Morten Lauridsen, at kommende generationer vil anse vores nuværende måde at bruge bankerne på som totalt forældet. Et godt eksempel på det er bankbøger af papir, som man med en særlig bankbogsprinter, printer den aktuelle saldo i.

”Da vi introducerede bankbogsprinteren var det en teknologisk landvinding i dansk bank-it. Det var et meget brugervenligt system, som kunderne favnede hurtigt. Og selv efter hævekortet blev introduceret i 80’erne, fortsatte mange med at have bankbøger. På samme måde kommer der noget nyere og smartere end netbanken i fremtiden, men der vil nogen kunder helt sikkert også blive hængende i netbanken længe efter, at en nyere teknologi er implementeret,” slutter Morten Lauridsen.

I forhold til bankbogen og checks ser det dog ud til, at de i løbet at det kommende år vil blive udfaset. Blandt andet fordi bankerne i Danmark har truffet beslutning om at ophæve checksamarbejdet ved udgangen af 2016.