Fart på digitalisering og regulering i den finansielle sektor

Årsrapport: Bankdata kom ud af 2017 med et årsresultat på –7 mio. kr. Resultatet er en forbedring sammenlignet med 2016 og et udtryk for et 0-resultat, som viser balance i medlemsbankernes betaling til Bankdata. 2017 bød også på øget regulering, et effektivitetsløft og flere nye medarbejdere.

 ”Et solidt grundlag for en moderne, finansiel it-virksomhed er lagt.” Sådan lyder én af adm. direktør Claus Hjort Bjerres konklusioner i Bankdatas årsrapport 2017, som netop er blevet offentliggjort på Bankdatas generalforsamling.

 ”Vi er lykkedes med at konsolidere organisationen og styrke grundlæggende strukturer, processer og leverancemodeller. Vores governance er på plads, og hele organisationen arbejder nu agilt,” siger adm. direktør Claus Hjort Bjerre.

Compliance-opgaver løst i fællesskab med kunderne

Øget regulering af finanssektoren har haft betydning for Bankdatas prioriteringer af opgaver. Reguleringen har accelereret behovet for digitalisering og er en udfordring for bankerne.

 ”Det kræver kompetencer, modenhed og sikre it-systemer at indføre, dokumentere og leve op til de skærpede krav. Jeg er dog glad for at konstatere, at det har været i fællesskabet og i samarbejdet med kunderne, at vi er lykkedes med de opgaver,” siger Claus Hjort Bjerre.

 130 medarbejdere har alene været beskæftiget med MiFID II, som sammen med IFRS 9 har været to af Bankdatas største compliance-opgaver i 2017.

 Fokus på at drive kundernes rationalisering

Forandringerne i finanssektoren kombineret med et negativt rentemiljø betød, at bankerne i 2017 oplevede et stort pres på indtægterne. På trods af dette har Bankdata formået at drive sine kunders rationalisering og samtidig øge sin egen effektivitet med 11 procent.

 ”Bankdata har holdt et stærkt fokus på at medvirke til at drive kundernes rationalisering gennem smarte it-løsninger, der reducerer omkostninger og øger indtjeningsmulighederne, ” forklarer Claus Hjort Bjerre.

 Han tilføjer, at effektivitetsløftet især skyldes de grundlæggende processer i Bankdata og konsolidering af den agile arbejdsmetode, som gør Bankdata i stand til at foretage nødvendige ændringer og nye prioriteringer med kort varsel.

 Øget udviklingsaktivitet øger antallet af medarbejdere

Bankdata har i 2017 ansat flere medarbejdere som følge af den øgede udviklingsaktivitet, der bl.a. omfatter den nye kapitalmarkedsplatform og automatisering af processer i bankerne – både på selvbetjeningsområdet og i rådgiverens hverdag.

 ”Det er vigtigt for mig, at vores løsninger skaber værdi for alle Bankdatas kunder, og arbejdet med at understøtte dem på reguleringsområdet vil derfor fortsætte ind i 2018, hvor vi vil fastholde det høje aktivitetsniveau, ” siger Claus Hjort Bjerre og tilføjer:

 ”I 2018 styrker vi desuden indsatsen for at automatisere bankernes processer og gøre det muligt for vores kunder at koble sig på de mange cloud-løsninger. Endelig vil Bankdata understøtte den generelle digitale udvikling i samfundet ved at udvikle it-løsninger til bankerne, som kan tages direkte i brug af forbrugeren, hvor som helst, når som helst og på hvilket som helst device.”

Læs hele Bankdatas årsrapport