Flemming Krath Engedal stopper som direktør i Bankdata

Flemming Krath Engedal har valgt at søge nye udfordringer og fratræder derfor sin stilling som direktør i Bankdata med udgangen af januar måned.

 

Fingeraftryk på Bankdatas udvikling

Flemming har de seneste tre år spillet en stor rolle i Bankdatas generelle udvikling og har derudover sikret en solid fremdrift på den nye Kapitalmarkedsplatform, som i øjeblikket bliver udviklet til medlemsbankerne.

 

”Flemming har sat et stort fingeraftryk på måden, vi arbejder på og det mindset, vi lægger for dagen i forhold til hele tiden at søge at gøre tingene bedre. Han har i høj grad været med til at præge udviklingen af Bankdata til en moderne, finansiel it-virksomhed. Flemming kom ind i Bankdata med et stærkt værdisæt og vil blive savnet i organisationen og i direktørteamet”, udtaler adm. direktør Claus Hjort Bjerre (billedet).

 

I forhold til Bankdatas direktion, som Flemming Krath Engedal har udgjort den ene tredjedel af, fortsætter den fremover som en to-mands direktion bestående af Lene Weldum og Claus Hjort Bjerre.