Forside fra Årsrapport 2016

Fremtidens løsninger i et højere tempo

Årsrapport: Bankdata fik i 2016 sat sit store kapitalmarkedsprojekt på skinner til første leverance i 2017. Samtidig lykkedes it-virksomheden med den store omstilling til agil udvikling og et højere udviklingstempo. Dermed er Bankdata klædt på til de næste års højere pres fra både lov- og sektoropgaver, den stigende digitale konkurrence og kampen om de rette talenter.

”Vi har i 2016 for alvor lagt grundlaget for, at vores medlemmer også i fremtiden er sikret de bedste konkurrencevilkår: Vi fik vores kapitalmarkedsprojekt etableret og op i gear, så vi her i 2017 med succes kunne sætte de første dele i drift. Samtidig kom vi i mål med vores omlægning til agil udvikling, så vi nu er sikret et langt højere udviklingstempo.”

Sådan lyder konklusionerne fra adm. direktør Claus Hjort Bjerre på Bankdatas Årsrapport 2016, som netop er blevet offentliggjort på Bankdatas generalforsamling.

Udviklingstempoet er sat i vejret
Bankdata satte i 2016 udviklingstempoet i vejret, så der blev plads til nye forretningsløsninger i et landskab, der ellers er præget af lov- og sektoropgaver.

”Det var afgørende for os, at vi i 2016 kom hele vejen igennem med omstillingen til agil udvikling: Vi kan se, at det allerede i omstillingsåret 2016 gav os et effektivitetsløft, så vi har kunnet levere mere it til bankerne,” siger Claus Hjort Bjerre og fortsætter:

”Det er også nødvendigt i en sektor, hvor lovgivnings-opgaverne efterhånden bruger en stor del af udviklingskapaciteten. Det er de vilkår, vi skal fungere under – også de kommende år. Derfor er det vigtigt, at vi bliver effektive, så vi kan skabe mere strategisk værdi for bankerne for færre ressourcer.”

”Det har vi allerede gjort i 2016, hvor vi udover arbejdet med de store lovgivningsopgaver som f.eks. MiFID II har leveret en række vigtige forretningsløsninger til medlemsbankerne – bl.a. i form af procesautomatiseringer på kreditområdet og selvbetjening af fuldmagter i Netbank Erhverv,” forklarer Claus Hjort Bjerre.

Ekstra investeringer i ny udvikling
Bankdata fortsatte i 2016 også med at investere frie midler fra egenkapitalen i ekstra it-udvikling for netop at sikre, at bankerne får så meget it-udvikling for pengene som muligt.

”Vi har en del midler stående på egenkapitalen. Dér gør de ingen gavn, og derfor valgte vi i 2016 på samme vis som i 2015 at bruge en del af dem til at levere mere it til bankerne. Det betyder, at vi kommer ud med et underskud på 34 mio. kr., men i praksis har vi blot investeret de overskydende penge fra opsparingen i nye løsninger,” forklarer Claus Hjort Bjerre.

Ind i kampen om talenterne
Til trods for det intensive udviklingstempo har Bankdata i 2016 også formået at stille sig rigtigt på banen i forhold til fremtidens rekruttering ved bl.a. at etablere et nyt udviklingskontor i it-byen Katrinebjerg ved Aarhus Universitet:

”Vi har meldt os ind i kampen for talenterne og har gjort en stor indsats for at komme tættere på det akademiske miljø, hvor vi skal hente mange af vores fremtidige kandidater. Og vi kan konstatere, at vi allerede nu er blevet en kendt virksomhed i bl.a. miljøet omkring vores udviklingskontor i Aarhus. Det gør, at vi har meget nemmere ved at få de folk i tale, som vi gerne vil ansætte,” fortæller Claus Hjort Bjerre og slutter:

”Samtidig blev vi i december 2016 kåret til datacentralen med det bedste omdømme blandt de finans-ansatte. Det gør alt sammen, at vi i Bankdata er godt rustet til fremtidens kamp om talenterne.”

Læs Bankdatas Årsrapport 2016 (pdf)