Rød gul grøn smiley

Grøn smiley til arbejdsmiljøet

Bankdata har haft besøg af Arbejdstilsynet, der har givet arbejdsmiljøet en grøn smiley på alle lokationer.

Selvom Bankdata ikke er en høj-risiko virksomhed i forhold til arbejdsmiljøet som for eksempel en produktionsvirksomhed, restaurant eller entreprenørvirksomhed, er der alligevel nogle ting, der skal være i orden, for at skabe et godt arbejdsmiljø. Både det fysiske og det psykiske område.

Bøge Christiansen, som er tillidsmand og næstformand i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget på Bankdata, fortæller om de rammer, der er med til at skabe et godt arbejdsmiljø på Bankdata og sikre en god vurdering hos Arbejdstilsynet:

”Hos os – en vidensvirksomhed – er de fysiske rammer vigtige for den enkeltes ve og vel i dagligdagen. Det styrer vi ved, at den enkelte medarbejder kan klage via et arbejdspladsvurderingsskema – en APV. Dem skal vi have styr på og følge op på. Derudover skal der være styr på hygiejne ved produktionen af mad, der skal være styr på, at de, der har med huset at gøre, undgår tunge løft, og så skal det psykiske arbejdsmiljø være i orden. Her kigger vi for eksempel på mængden og arten af sygefravær”.

Et skulderklap til alle

På Bankdata tager vi arbejdsmiljøet alvorligt og vi arbejder målrettet på at skabe en god arbejdsplads for alle medarbejdere. Den grønne smiley er derfor ikke kun et vigtigt signal til omverdenen om, at Bankdata overholder alle Arbejdstilsynets regler- Det er også et vigtigt signal til os selv:

”Når vi får en grøn smiley, betyder det, at vi på Bankdata grundlæggende har styr på arbejdsmiljøet – på alle lokationer”, siger Bøge Christiansen og fortsætter: ”Og som jeg ser det, så er det vores alles ansvar. Derfor kan vi nu med en grøn smiley give hinanden et skulderklap! ”

Rød, gul, grøn smiley
Når Arbejdstilsynet kommer på det, de kalder for et risikobaseret tilsyn, gennemgår de virksomhedens arbejdsmiljø og undersøger, om arbejdsmiljøreglerne bliver efterlevet. Ud fra undersøgelsen tildeles virksomheden en enten grøn, gul eller rød smiley.

De tre smileyer er et signal til omverdenen om, hvilket arbejdsmiljø, der findes på virksomheden:

Grøn smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet og at arbejdsmiljøet er velfungerende.
Gul smiley viser, at virksomheden har fået et strakspåbud, et påbud med frist eller 'afgørelse uden handlepligt'.
Rød smiley viser, at virksomheden har fået et forbud eller et rådgivningspåbud.