Nyt stort projekt i Bankdata skal afværge potentiel finanskrise i fremtiden

Mandag d. 11. november er Bankdatas fire største medlemsbanker klar med den første dataindsendelse fra det såkaldte Kreditregister til Nationalbanken og Finanstilsynet. Det har krævet en stor indsats hos både Bankdata og medlemsbankerne at blive klar til at gå i luften.

Baggrunden for at indføre Kreditregistret er blandt andet en konsekvens af finanskrisen i 2008, hvor det stod klart, at myndighederne generelt havde for få informationer om pengeinstitutternes eksponeringer og udlån. Derfor konstruerede Nationalbanken Kreditregistret som en dansk pendant til Den Europæiske Centralbanks dataindberetning Anacredit. Kreditregistret udstiller både privatpersoner og virksomheders data på et meget detaljeret niveau, som bl.a. viser danskernes gældsforhold, bevillingsgrundlaget for lånet/kreditten inkl. sikkerhedsstillelse, tilbageværende gæld, rente og hvorvidt kunden er misligholdt. Nationalbanken bruger data til at trække statistik ud fra for bl.a. at kigge på generelle tendenser i markedet, sammenligne pengeinstitutters udlånspolitikker op imod hinanden og vurdere om der er sunde eller usunde udlånskriterier hos det enkelte pengeinstitut.


Bankernes virkelighed vises frem

Jyske Bank og Bankdata stod for det indledende arbejde i samarbejde med resten af Finans Danmark for at skabe et retvisende billede af pengeinstitutternes virkelighed i Kreditregistret. Som bonus mindskede det også mængden af arbejde ifm. Kreditregister hos både pengeinstitutterne og Bankdata.

”Bankdatas opgave er at sikre vores banker de bedste konkurrencevilkår. Det kan være svært at se det direkte link mellem konkurrenceevne og compliance, da indberetninger typisk ses som en ren omkostning. Det handler om at have så lidt bøvl som muligt med indberetningsopgaven - både for bankerne og hos os i Bankdata. Jo mere vi har styr på data, jo mindre bøvl vil bankerne opleve. I Kreditregister indberettes detaildata på de kreditter banken har udstedt. Det er nyt og det stiller større krav til bl.a. datakvalitet på tværs af systemer og forretningsområder. Det har været fedt at se, hvordan vi på tværs af Bankdata er trådt sammen og støttet op omkring denne leverance i samarbejde med bankerne,” siger Anders Bak Jensen, Afdelingsleder i Økonomi.

 

Billedtekst: fotoakkreditering Nationalbanken