Løkkefonden Challenge

Bankdatas sponsorat gør drenge til mænd

Mange drenge springer fra deres uddannelse og har svært ved at finde arbejde. Men det vil Løkkefonden Challenge lave om på. Bankdata har sponsoreret projektet og haft en engageret medarbejder med undervejs.

Løkkefonden Challenge søger hvert år drenge mellem 16-21 år fra hele Danmark til et udviklingsprojekt med fokus på cykling.
Fælles for drengene er, at resultaterne fra skole udebliver, og at de mangler troen på eget po-tentiale og egen værdi i forhold til uddannelse og job.

600 km på 5 dage
Løkkefondens Challenge er et udviklingsprojekt, hvor de fagligt og personligt udfordrede drenge træner op til at gennemføre cykelløbet ’Rundt i Danmark’ – 600 km på 5 dage.

”Personligt har det været en kæmpe stor oplevelse at være med i projektet, fordi det helt tydeligt er med til at give drengene et kæmpe boost i form af personlig succes og troen på egne evner – uanset baggrund”, fortæller den engagerede Bankdatakonsulent, Jakob Dyrgaard Sø-rensen, som har fulgt drengene fra start til målstreg.

Mere end fysisk træning
Formålet er at bringe drengene væk fra kanten og ind i et fællesskab. Ud over træningen bliver drengene undervist i kost, ernæring og personlig udvikling. Alt sammen for at lære dem om selvkontrol, engagement, vedligeholdelse, social intelligens, taknemmelighed, optimisme og nys-gerrighed – egenskaber som på sigt skal hjælpe dem til en uddannelse og et job.

”De fysiske og mentale udfordringer blev langt overskygget af drengenes smil og stolthed over at have gennemført løbet, og jeg er sikker på, at det er dét de vil huske tilbage på i fremtiden”, siger Jakob og tilføjer ”Jeg er meget stolt over, at Bankdata er sit sociale ansvar bevidst og er med til at muliggøre projekter som dette”.