Milepæl på ny kapitalmarkedsplatform

Over 100 medarbejdere fra Danmark, Frankrig og Serbien flyttede i weekenden 25.-26. maj endnu en lang række kapitalmarkedsprodukter fra gamle systemer og over på den nye platform MX.3. Produkterne repræsenterer handler for mange milliarder for især Bankdatas to største medlemsbanker, Jyske Bank og Sydbank.


"Med de to første releases fik vi grundfunktionaliteten på plads. Den nye release indeholder flere produkter med høj volumen i antal forretninger. Det vil sige, at det er produkter, som bliver brugt rigtig meget i bankerne", siger Rasmus Lundgaard Pedersen, underdirektør i Bankdata. 

Weekendens store milepæl betyder, at Jyske Bank, og senere hen Bankdatas øvrige medlemsbanker, nu kan handle, overvåge, afvikle og risikoopgøre en væsentlig del af deres kapitalmarkedsprodukter i MX.3. Den er nemlig blevet udvidet med flere finansielle produkter og mere risikoregulering og rapportering på alle de typer produkter, banken bruger allermest. Derudover kommer der nu flere af de sværere og mere kritiske kapitalmarkedsprodukter, og der bliver bygget videre på hele bankens 'fødekæde', lige fra Front Office og Back Office til Risk Management og Accounting.  


Fra mange systemer til ét system
Den helt store fordel ved den nye platform er, at bankerne går fra flere forskellige gamle systemer og manuelle arbejdsgange til ét system, der dækker hele processen fra handel over risikostyring til bogføring. Som datacentral implementerer Bankdata platformen for sine medlemsbanker, som opnår stordriftsfordele i forhold til support og drift.

Weekendens implementering er endnu et kæmpeskridt på vejen mod den samlede kapitalmarkedsplatform, MX.3, som Bankdata købte i 2015 og forventer at være færdig med udviklingen af i 2020. Resultatet bliver en best practice it-understøttelse af kapitalmarkedsområdet, hvor bankerne blandt andet får en meget avanceret risikoberegning, alle handels- og afviklingsdata i ét system og en global leverandør i ryggen.