Nøglen til effektiv it-infrastruktur ligger i balancen mellem on-premise og cloud

Bankernes stigende efterspørgsel på cloudløsninger stiller nye krav til deres it-infrastruktur og handler især om evnen til at balancere krav til bl.a. fysik og dynamik. Det fortæller it-arkitekt Allan Riis og direktør Morten Gade, som begge hjælper Bankdatas ejerbanker med at designe fremtidens it-infrastruktur. 

Den stigende digitalisering skaber forandringer i finanssektoren og har stor betydning for bankernes it-infrastruktur både på egne servere (on-premise) og i cloud, hvor data opbevares hos cloud-leverandører som fx AWS, Google og Microsoft.

Det forklarer it-arkitekt Allan Riis, som til daglig rådgiver Bankdatas ejerbanker om udfordringer og de mange nye muligheder forbundet med cloud. 

”De specifikke krav til finanssystemer stiller krav til infrastrukturen – fx til de fysiske forhold eller performance. Derfor handler det om at balancere de ofte rigide krav til on-premise og kravene om dynamik og agilitet, som vi ser i cloudverdenen,” siger Allan Riis fra Bankdata og tilføjer: 

”Samtidig ser vi løbende på muligheden for at modernisere vores teknologiportefølje. På den måde kan vi udvikle nye løsninger endnu hurtigere, og med et velfungerende agilt arbejdsmiljø kan vi hele tiden tilpasse os vores ejerbankers efterspørgsel, som netop nu går især går i retning af distribuerede systemlandskaber som fx processer på tværs af banker og eksterne partnere. Så det handler om effektive integrationer.”

Særlige krav til finanssektoren Bankdatas ejerbanker og finanssektoren er underlagt særlige lovmæssige krav fra både nationalt og EU-niveau, der betyder, at Bankdata aldrig vil kunne tilbyde 100 pct. cloud-baseret infrastruktur. 

”Vi fokuserer på de cloudløsninger, der giver mest mening inden for lovens rammer. Cloud er en klar fordel for agilitet, ressourcer og skalerbarhed, men først skal vi sikre os, at alle procedurer og processer er på plads, så vi hele tiden er i fuld kontrol,” siger Allan Riis fra Bankdata og tilføjer: 

”Core-systemer vælger vi normalt at holde on-premise, fordi de er realiseret i et effektivt og stabilt mainframe-miljø. Cloud benytter vi blandt andet til at afprøve nye systemer og koncepter og til midlertidig etablering af forretningssystemer, mens vi etablerer og udvikler on-premise-infrastruktur.”

Regulering og teknologi følges sjældent ad. Ifølge direktør Morten Gade er der tale om en klassisk udfordring, når regulering og teknologisk udvikling foregår i to forskellige tempi.

”Overordnet set er tendensen, at bankerne bevæger sig væk fra monolitisk infrastruktur og i retning af en bred vifte af løsninger. Det skyldes bl.a. udviklingen af nye digitale løsninger og forventningerne fra slutkunderne. Samtidig er det en klassisk udfordring, at regulering og teknologisk udvikling ikke altid følges hånd i hånd, men alle i organisationen er heldigvis vant til at arbejde under disse forudsætninger,” siger Morten Gade fra Bankdata.