Bankdata justerer organisationen

Bankdata vokser støt og huser i dag omkring 700 medarbejdere. For at sikre, at vi fortsat kan udvikle os i en verden i hastig forandring, justerer vi nu organisationen.
 
”Vi har de seneste par år set mange forandringer i Bankdata, især i kraft af transformationen til den agile arbejdsmetode, der har ændret den måde, vi arbejder på. Vores kunders forretning og vores rolle som it-partner smelter mere og mere sammen,” siger adm. direktør Claus Hjort Bjerre og fortsætter:
 
”I dag kan vores kunder, bankerne, ikke foretage sig meget, uden at det involverer it på den ene eller den anden måde. Derfor er det vigtigt, at vi har en struktur, bankerne kan genkende sig selv i, og at vores og bankernes processer sammentænkes mest muligt.”
 
”Bankdata står på et stærkt fundament af medarbejdere, værdier og systemer og skal med udgangspunkt i disse styrker blive en endnu mere effektiv og moderne finansiel it-virksomhed. Det gør vi bl.a. ved at ændre Bankdatas organisation, så den sikrer øget ledelseskapacitet og tilpasser Bankdata til fremtidens krav.”
 
Nyt direktørteam
Bankdatas øverste ledelse vil fremover bestå af et direktørteam på seks medlemmer, der har adm. direktør Claus Hjort Bjerre i spidsen:
 
Udvikling: Claus Hjort Bjerre og Flemming Krath
Drift, Teknologi & Infrastruktur: Lene Weldum
Forretningskoncepter & Performance: Christian Wiese
Kompetencer & Kultur: Mette Marie Buhl
Økonomi & Administration: Olaf Spliid
 
Det samlede chefteam vil fortsat bestå af direktører og chefer.

Øget fokus på kompetencer og kultur
Et af Bankdatas nye tiltag i forbindelse med organisationsændringen er, et nyt område Kompetencer & Kultur, bestående af HR og kommunikation under ledelse af HR chef Mette Marie Buhl:

”Vores agile fokus har i den grad betydning for vores virksomhedskultur og kompetenceudvikling blandt vores medarbejdere. Det er en spændende udvikling, vi gerne vil sætte i højsæde. Samtidig bringer vi HR og kommunikation tættere sammen for at styrke rekrutteringsindsatsen,” siger HR-direktør Mette Marie Buhl. 

Medarbejderne og pengeinstitutterne er i dag orienteret om ændringerne, der har effekt med det samme.