Praktik hos Bankdata viste uddannelsesretningen for ung autist

Efter grundskolen har mange unge svært ved at beslutte sig for, hvad der så skal ske i fremtiden – skal man direkte ud i erhvervslivet eller er uddannelse et bedre valg? For Morten fra uddannelsen Special Minds viste en kortere praktikperiode hos Bankdata sig at være en hjælp til at blive afklaret.

Tilbage i marts indgik Bankdata og STU Special Minds en aftale om, at Morten skulle i praktik hos Bankdata. Morten har en naturlig interesse indenfor java-programmering, og derfor har Bankdata som praktiksted i længere tid stået højt på ønskelisten for Morten og STU Special Minds.
Praktikken havde et todelt mål. Dels skulle praktikken give Morten et indblik i en moderne finansiel IT-virksomhed og dels skulle den få ham til at reflektere over fremtiden.

STU Special Minds - hvad er det?
STU Special Minds henvender sig til normaltbegavede unge mellem 16 og 25 år med en autismeprofil eller tilsvarende træk, uden en diagnose. Målsætningen hos dem er, at den unge efter endt uddannelse enten kan komme i ordinær uddannelse eller i arbejde på særlige vilkår.

Praktik hos forskellige teams
For at give Morten indblik i de forskellige arbejdsopgaver i Bankdata var han tilknyttet tre forskellige teams, hvor opgaverne var meget forskellige. I gennem forløbet har han arbejdet med applikationssikkerhed, omlægning til Angular, samt Netbank.

Maria Juul Christiansen, STU Special Minds, som er Mortens underviser, udtaler om forløbet:

”Vores STU-elev er blevet håndteret én til én og selvstændigt med støtte i udførelsen af opgaverne. Medarbejderne hos Bankdata har investeret timer og interesse i at give vores STU-elev den bedste læring i de dage, de har arbejdet sammen med ham. ”

Et lærerigt forløb
Overordnet set har det været et godt og lærerigt forløb både for Bankdata og Morten. Morten blev mere afklaret om sin fremtid og den videre uddannelsesvej.

”For den unge har praktikken hos Bankdata givet et godt indblik i, hvordan det er at være på arbejdsmarkedet, samt fået et konkret indblik i, hvilke kvalifikationer man som medarbejder skal besidde, for at kunne varetage opgaverne i it-afdelingen.  Vores STU elev har gennem praktikken fået viden til at kunne træffe beslutning om den videre uddannelsesvej. Hans store interesse er programmering, og derfor har han besluttet sig for at tage en HF eksamen, der vil kunne åbne døren til en it-uddannelse, ” fortæller Maria Juul Christiansen, STU Special Minds

Hos Bankdata har det også givet værdi at have Morten i praktik – specielt på det menneskelige plan. Mange af de medarbejdere, som har haft kontakt med Morten har nydt at kunne hjælpe en ung mand videre i sit liv.

”Personligt synes jeg, at det har været en fornøjelse at samarbejde med STU Special Minds, samt at hjælpe Morten videre i sit liv. Jeg vil ikke afvise, at vi i fremtiden vil lave lignende samarbejde”, siger Claus Rune Westergaard Jensen, Afdelingsleder i Digitale Kunder2.