Solidt fundament for skridtet mod cloudløsninger

I Bankdata er vi i gang med at bygge et solidt fundament, som vi kommer til at bruge som afsæt, når vi vil tage skridtet mod cloud. Bankernes stigende efterspørgsel på cloudløsninger stiller nye krav til deres fremtidige it-infrastruktur.

”Vi er i fuld gang med at afdække rammerne for en cloud strategi i Bankdata. Det handler om at samle de elementer, som vi synes er væsentlige at forholde sig til, inden Bankdata for alvor kan udnytte de mange fordele, der findes i skyen,” siger Allan Riis, Enterprise Architect hos Bankdata og sammenligner tilgangen med at lægge et puslespil, der ikke handler så meget om teknik eller services, men mere om først at få bygget et solidt fundament.

Han var inviteret med som oplægsholder på Cloud Computing Finanskonferencen i november for at give en strategisk vinkel på tilgangen til cloudløsninger og videregive eksempler fra Bankdata, som stadig er midt i arbejdet med at formulere selve cloud strategien, men hvor kerneelementerne til et godt fundament er afdækket.


” Vi har udvalgt de 6 vigtigste cloudelementer som kan påvirke Bankdata. På positivsiden er det Agilitet, Adgang til ressourcer og Skalérbarhed. På risikosiden er det Sikkerhed, Integration og Privacy. At få produceret den slags datagrundlag gør, at vi i højere grad kan fokusere på det, som er vigtigst og det har desuden fungeret som et godt dialog redskab i samarbejdet med vores kunder,” forklarer han om tilgangen.  

Kundernes cloud-ambitioner sætter rammen
”Status er, at vi er ved at afdække kundernes rolle i cloud strategien. Det er essentielt at vi har kunderne med i vores cloud arbejde, det er jo i sidste ende dem, vi bygger systemerne til. De har alle cloud-ambitioner, men på forskellige områder og i forskellige tempi, det er derfor vigtigt at vide præcis, hvordan Bankdata kan understøtte den rejse, ” siger han.

Kunderne skal kunne genkende deres ambitioner og mål omkring cloud. Med 9 ejerbanker som kunder, hvor løsninger udvikles til at kunne bruges af hele fællesskabet, giver det en spændende udfordring at samle kundernes forskellige ønsker og ambitioner til et fælles mål.

”For eksempel har nogle af bankerne udtrykt ønske om, at det skal være Bankdata, der tager sig af at få infrastrukturen til at køre, og at vi skal varetage de særlige kompetencer for integration af cloudløsninger. Til gengæld ønsker bankerne at det er nemt at anvende cloud-løsningerne. Vi har en meget konstruktiv dialog med vores banker om, hvordan vi bygger en struktur op, der er forberedt til cloud og kan favne deres ønsker ,” siger han.

Det kan lyde simpelt, men det er svært at implementere. Ud fra de 6 nævnte positiv- og risikofaktorer er Bankdatas cloud-løsningsfundament derfor bygget op af 4 elementer:

  1. Lære om cloud: Vi har brug for at lære og forstå de mange forskellige elementer der udgør det moderne cloud landskab, hvor mange af vores samarbejdspartnere, som ikke er banker, kun bruger cloud – f.eks. fintech-virksomheder. Det er utroligt vigtigt for os, at få nogle konkrete erfaringer med anvendelsen af cloud services, for at få en fornemmelse af, hvad disse teknologier kan gøre for os.

  2. Bankdatas sourcing model: Bankdata har outsourcet driften til JN Data, som er en af vores vigtigste samarbejdspartnere. Når vi begynder at tage cloud til os,  må vi se på, om vi selv er nødt til at styre opgaver og ansvarsområder, som traditionelt set har været varetaget af vores nærmeste partnere.

  3. Governance omkring cloud services: I finansverdenen har vi mange forpligtelser i relation til myndigheder i Danmark og EU, som gør det vanskeligt ukritisk at vælge cloud-services. Det er også væsentligt ifht. at identificere, hvem der er ansvarlig for de enkelte elementer i vores cloud rejse (sikkerhed, arkitektur, drift osv.). Vi ser dog også at myndighederne i stigende grad anerkender cloud som en naturlig del af IT udvikling, og det bliver givetvis lettere at navigere inden for lovgivning og compliance i fremtiden.

  4. Bankdatas cloud strategi: Vi er på en spændende rejse frem mod at få beskrevet en cloud strategi. Her skal vores konkrete målsætninger understøtte vores ejerbankers cloud-ambitioner bedst muligt.  

”Som datacentral har bankerne outsourcet deres IT udvikling til os, hvilket betyder at vi skal være ekstra omhyggelige med, hvordan vi formulerer vores cloud-strategi og hvordan vi samarbejder med bankerne i integrationen af cloud-løsninger. I fremtiden bliver cloud uden tvivl en integreret del af finansverdenens IT landskab, ” slutter han.