Største back office it-opgave siden 1980'erne

Det er store ord, som Bankdatas afdelingsleder fra Fonds, Boye Nielsen sætter på vigtigheden af implementeringen af Fase 2 i Target2 Securities (T2S).

Vigtig milepæl nærmer sig
I snart 2 år har Bankdata arbejdet med fase 2. Den 29. oktober markerer en stor milepæl. Her implementeres afvikling for alle i hele sektoren i Danmark. Den kommende implementeringen får stor indvirkning på de enkelte pengeinstitutter, da den både berører fondshandel, Corporate action, bogføring, bankernes styring af egne beholdninger samt håndteringen af den daglig likviditet. Der er altså tale om en meget stor strukturel ændring af den infrastruktur bankerne har været vant til at bruge.

 ”For at sætte T2S opgaven i perspektiv er der formentlig ikke set en større IT-opgave på backoffice området siden VP (værdipapirer) blev digitaliseret i 80’erne.  Simpelthen fordi den bagvedliggende infrastruktur for handelsafvikling er ændret for modpartshandel. Kundehandel er ikke berørt af T2S. Dette sammenholdt med at opgaven involverer alle i sektoren uden undtagelse, herunder Nationalbanken og VP, viser hvor stor en omvæltning, der er” siger Boye Nielsen.

 Kæmpe indsats af Sydbank og Jyske Bank
T2S er et stort fælleseuropæisk infrastrukturprojekt, der skal sikre EU’s ambition om kapitalens frie bevægelighed i Europa. For at en så stor sektorimplementering kan gennemføres kræves der en stor indsats af hele den finansielle sektor og specifikt for Bankdata fællesskabet betyder det, at Sydbank og Jyske Bank sammen med Bankdata løfter en stor del af denne opgave på fællesskabets vegne. Det tætte samarbejde i arbejdsgruppen og en høj grad af løbende information har betydet, at implementeringen har kørt let. Jane Gravengaard  Funktionsleder Back Office Fonds i Ringkøbing Landbobank siger:

”Det vi har snakket meget om her i Ringkøbing Landbobank er, at de løbende nyhedsbreve, vejledninger, reminder om deadlines, undervisningsdage og ikke mindst 1:1 møderne virkelig har gjort, at det har været en god oplevelse, at skulle forberede sig, som bank, til en af de største IT forandringer på Backoffice området, i de seneste snart 30 år. Stor ros til Bankdata og den fantastiske arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Jyske Bank og Sydbank,” siger hun.