Årsrapport: Stort fokus på compliance og bedre digitale kundeoplevelser

Bankdata kom ud af 2018 med et årsresultat på 31,6 mio. kr. ud af en omsætning på 1.634 mio. kr. Det var et tilfredsstillende resultat i overensstemmelse med Bankdatas mål om at reducere omkostninger og levere mest mulig IT til medlemsbankerne. 2018 var præget af et stort fokus på compliance, bedre digitale kundeoplevelser og en ny governancemodel. 

Bankdata opnåede i 2018 et overskud efter skat på 31,6 mio. kr. i forhold til et underskud på 6,5 mio. kr. i 2017. Overskuddet, som overføres til egenkapitalen, er primært foranlediget af en udtrædelsesgodtgørelse, da antallet af medlemsbanker i 2018 faldt til ni. Bankdatas nettoomsætning på 1.634 mio. kr. for 2018 er en stigning på godt 14 pct. i forhold til 2017. 

”Resultatet er tilfredsstillende og svarer til vores forventninger. I 2018 er vi lykkedes med at udvikle og levere en række stærke og prisvindende it-løsninger, der skaber stor værdi hos vores kunder,” udtaler adm. direktør Claus Hjort Bjerre om Bankdatas årsrapport 2018, som netop er blevet offentliggjort på Bankdatas generalforsamling.

Compliance fortsat høj prioritet
I lighed med året før, var der i 2018 både mange og store regulatoriske krav, som skulle understøttes med it-løsninger. Bankdata investerede derfor mere end 200 mio. kr. i udvikling af compliance-løsninger. 

”Compliance er afgørende for den tillid, der er forudsætningen for at drive en moderne bank. Derfor har vi gjort compliance til en af vores spidskompetencer, og det er et område, der også vil have høj prioritet fremover,” forklarer Claus Hjort Bjerre.

Compliance-investeringerne i 2018 dækker implementering af de omfattende bestemmelser i EU-forordninger som MiFID II, GDPR, IFRS9 og T2S.

Rekordår for digitale løsninger
2018 har været et rekordår for digitale løsninger, der gør det nemt og sikkert at være både kunde og medarbejder i de ni medlemsbanker. 

”Vi har i det forløbne år introduceret og videreudviklet en række digitale løsninger, der bl.a. gør det lettere for forbrugere at komme i kontakt med deres bank, som frigør ressourcer blandt bankrådgivere, og som giver kunder et bedre overblik over deres investeringer, ” siger Claus Hjort Bjerre. 

Bankdata har også leveret løsninger, som gør det mere enkelt at være bankkunde, fx kan man nu sidde derhjemme med sin mobil og oprette sig selv som kunde i banken på under 10 minutter. 

Bankdata har gennem hele 2018 haft fokus på at forbedre kundeoplevelserne for sine ni medlemmer og ejere. 

”En lang række aktiviteter er blevet gennemført for at sikre, at medlemsbankerne i det daglige har en god interaktion med Bankdata, og i 2018 gennemførte vi også et markant løft af vores kommunikation til kunderne omkring udviklingsplaner og leverancer, ” fortæller Claus Hjort Bjerre.

Ny governancemodel og teknologisk platform
I bestræbelserne på at forenkle Bankdatas samarbejde med sine medlemsbanker, blev der i december lanceret en ny governancemodel. 

”Modellen sætter rammen for, hvordan Bankdata tager beslutninger og samarbejder med medlemsbankerne om it-udvikling; den erstatter en mere kompleks samarbejdsmodel og tilfører hurtige og enkle beslutningsgange, ” siger Claus Hjort Bjerre. 

Bankdata introducerede i 2018 også en ny teknologisk platform, som vil være en løftestang i Bankdata mod at blive et førende integrationshus i Danmark. 

”De første løsninger er i luften, og med integrationen til Bankdatas kernebankplatform bliver den nye platform helt afgørende for Bankdatas evne til at kunne matche markedets hastighed og dynamik, herunder løbende at kunne integrere fintech-løsninger og andre tredjepartssystemer fremadrettet. Vi ruster os med andre ord til at orkestrere det finansielle økosystem, som vores banker er en del af,” siger Claus Hjort Bjerre.

Læs Bankdatas årsrapport her.