Pengeautomat

Verdenspremiere på ny model pengeautomat

En af Bankdatas medlemsbanker har som de første fået en udvendig Wincor Nixdorf pengeautomat, der har plads til at genbruge hele syv forskellige typer af pengesedler. Det betyder længere tid mellem medarbejdernes arbejdsopgaver ved automaten og en bedre service til kunderne med et større udvalg af pengesedler.

”Det er et stort skridt på vejen til at automatisere det manuelle arbejde for medarbejderne i pengeinstituttet, og så betyder det, at pengeinstituttet kan tilbyde deres kunder en meget bedre service, fordi de kan hæve og indbetale mange typer af sedler i automaten. Så det er en interessant verdenspremiere,” siger systemplanlægger Gert Schmidt Sofussen fra Bankdata.

Da en af Bankdatas medlemsbanker - Skjern Bank - skulle udskifte deres pengeautomater til nye typer med både ind- og udbetaling, kunne de kun bruge de udvendige typer, fordi ikke alle afdelingerne har vindfang til fritstående automater. Men det betød, at de kun kunne få en type, der kunne genbruge fire forskellige typer af sedler frem for syv.

Et ønske fra Bankdata-fællesskabet fik derfor Wincor Nixdorf, der er den anden største leverandør af pengeautomater i verden, til at udvikle en helt ny type udvendig pengeautomat, som kan genbruge lige så mange seddeltyper som de indvendige fritstående typer. En helt ny løsning, som Skjern Bank som de første nu kan tilbyde deres kunder i seks forskellige afdelinger. Dermed har Bankdata-fællesskabet endnu en gang været med til at påvirke udviklingen og sætte nye, internationale standarder.

Langt mindre arbejde med automaten
Ved at pengeautomaten kan håndtere syv forskellige slags sedler, er der langt flere af de sedler, der bliver indbetalt, som kan udbetales direkte fra automaten igen, og derfor ikke ryger i den ekstra kassette til sedler, som medarbejderne skal sortere manuelt.

”Medarbejderne sparer meget af arbejdet ved automaten og kan bruge tiden på andre opgaver, fordi automaten kan recirkulere på syv kassetter frem for kun fire,” siger Jacob Refstrup fra Skjern Bank og forklarer:

”Det betyder nemlig, at automaten kan køre i meget længere tid, inden en medarbejder skal fylde den op eller tømme og sortere indholdet i den ekstra kassette, der opsamler de sedler, automaten ikke kan håndtere.”

Større udvalg til kunderne
Samtidig betyder de otte kassetter, at pengeautomaten nu kan ind- og udbetale alle fem forskellige danske sedler samt to forskellige euro-sedler i forhold til tidligere, hvor automaten alt i alt kun kunne håndtere fire forskellige typer af sedler:

”Det gør jo, at vi kan tilbyde kunderne flere forskellige seddeltyper end tidligere, og dermed give dem en bedre helhedsoplevelse,” siger Jacob Refstrup.