Bankdata fortsætter succes med ny kapitalmarkedsplatform

Bankdata er gået live med endnu en etape af sin nye platform til bankernes aktiviteter på kapitalmarkedet.

I weekenden 26.-27. maj deltog over 100 medarbejdere fra Danmark, Frankrig og Serbien i at flytte handel med rente- og valutaswaps fra gamle systemer over på det nye fællessystem MX.3, som leveres af franske Murex.

De to swap-produkter repræsenterer handler for mange milliarder for Bankdatas to største kunder, Jyske Bank og Sydbank.

Fra mange systemer til ét system

Den helt store fordel ved den nye platform er, at bankerne går fra flere forskellige gamle systemer og manuelle arbejdsgange til ét system, der dækker hele processen fra handel over risikostyring til bogføring.

"Det giver en sammenhængende kontaktflade over for kunderne, at vi har alle data - prisstillelse, bekræftelsesbreve, postering - i ét system," siger Pia Brink Andersen, afdelingsdirektør for Kunder - Renter og Valuta i Sydbank, og fortsætter: "Vi kan tilbyde en meget bedre service på basis af det nye system og får en øget hurtighed og fleksibilitet i vores handler. Desuden får vi en større gennemsigtighed, og det er et plus både for vores kunder og i forhold til fremtidige nye myndighedskrav. Krav, der blandt andet vil bevirke, at de bagvedliggende afviklings- og clearingssystemer bevæger sig mod realtid. Ved at alle handler og funktioner er i ét system, kan platformen understøtte alle processer i realtid og dermed fremtidssikre banken."

"Vi afvikler med denne milepæl forældede systemer og manuelle processer. Konkret giver det vores medarbejdere en række bedre muligheder i ét fælles system, som for eksempel hurtigere prisstillelse, fælles datagrundlag til markedsrisikoberegninger- og regnskabsrapportering samt automatiske afviklingsprocesser. Med tiden får vi en fremtidssikret kapitalmarkedsplatform, som kan gribe de kunde- og markedskrav, som fortsat vil komme, og dermed kan kapitalmarkedsplatformen medvirke til at øge kunde- og handelsvolume," siger Lene Hjortshøj, områdedirektør i Kapitalmarkedsudvikling i Jyske Bank.

Som datacentral implementerer Bankdata platformen for Sydbank og Jyske Bank nu og med tiden for alle medlemsbanker. Det giver bankerne stordriftsfordele i forhold til support og drift, men også ny læring for leverandøren Murex, som er vant til at implementere systemet for én bank ad gangen.

"Vi er stolte af, at det er lykkedes os i samarbejde med Murex og vores konsulentpartner Synechron at lave et multi bank set up på et så komplekst område som kapitalmarkedet. Det bekræfter os i, at Bankdata også kan levere succesfuldt som integrationshus," siger Flemming Krath Engedal, CIO for Capital Markets and Finance i Bankdata. 

Best practice kapitalmarkedsplatform på vej

Weekendens implementering er et skridt på vejen mod den samlede kapitalmarkedsplatform. Bankdata købte MX.3 i 2015 og forventer at være færdig med udviklingen i 2020. Projektet involverer 150 deltagere og kommer til at koste et trecifret millionbeløb. Platformen er nu i brug for valutaoptioner, rente- og valutaswaps. I de kommende år flytter Bankdata andre derivater samt handel med værdipapirer over på platformen.

Resultatet bliver en best practice it-understøttelse af kapitalmarkedsområdet, hvor bankerne blandt andet får en meget avanceret risikoberegning, alle handels- og afviklingsdata i ét system og en global leverandør i ryggen.