Bankdata lukker i Indien og mander op i Danmark

Efter 12 år lukker Bankdata sit udviklingscenter i Indien. Baggrunden for beslutningen er den markant ændrede markedssituation efter corona-pandemien. 

Det betyder, at Bankdata har opsagt sin samarbejdsaftale med 7N, der har stået for driften, mens ledelsen af centret er varetaget af Bankdata. Bankdatas engagement i Indien ventes senest reelt at ophøre med udgangen af juni 2022.  Bankdatas samarbejde med 7N i Danmark fortsætter uændret.

Forretningsgrundlaget er ikke længere til stede

”Det er en super ærgerlig beslutning. Vi har haft et stærkt ben i Indien med mange gode kolleger og medarbejdere. I starten af corona-pandemien gik det godt, men siden er vi og rigtig mange andre, der er til stede i fjerne markeder, blevet udfordret. Digitaliseringen tager fart og prisen og efterspørgslen på it-arbejdskraft i Indien er eksploderet. Det betyder, at den konkurrencemæssige fordel, der er i at placere opgaverne i Indien, reduceres. Og sammenholdt med omkostningerne ved de kulturelle forskelle og den manglende fysiske nærhed gør det, at forretningsgrundlaget for at drive udviklingscenter i Indien ikke længere til stede,” siger Bankdatas administrerende direktør, Esben Kolind Laustrup. 

Corona har afsløret usikkerhed

”Indtil nu har vi haft teams i Indien, som er integreret ind i danske afdelinger. Det har fungeret rigtig godt, men skal vi for alvor være effektive og skabe værdi i et indisk udviklingscenter, skal hele udviklingsområder lægges ud, vi skal være betydeligt flere medarbejdere, og vi skal have en meget stærkere ledelse lokalt. Her har corona afsløret, at det er alt for usikkert for os,” understreger Esben Kolind Laustrup. 

40 nye medarbejdere i Danmark

I første omgang vil Bankdata rekruttere omkring 40 nye medarbejdere i Danmark, som skal søge at opveje lukningen af centret i Indien. Da Bankdata i forvejen har stor vækst i antal medarbejdere i Danmark, overvejes forskellige muligheder for at huse de mange nye kolleger. 

”I Danmark er der også en stigende efterspørgsel på it-medarbejdere, men det har vi hidtil været gode til at løse gennem målrettede indsatser. Derfor ser vi fortrøstningsfuldt på vores muligheder her,” anfører Esben Kolind Laustrup. 


Yderligere information

Kontakt presseansvarlig i Bankdata, Lars Kærgaard, på telefon +45 61351427 eller lkg@bankdata.dk.