Big Room Planning satte turbo på 2020-strategien

Bankdatas agile udviklingsmetoder blev taget i brug, da 50 ledere fra hele organisationen mødtes for at planlægge de strategiske initiativer for 2020.

50 ledere på tværs af Bankdatas organisation var samlet ansigt-til-ansigt til Big Room Planning af Bankdatas 2020-strategi tirsdag den 14. januar 2020. Big Room Planning dækker over en metode, der kan bruges til at skabe fællesforståelse, dialog og retning i strategiarbejdet på tværs af organisationen.

Formålet med seancen var at inddrage hele organisationen i planlægningsarbejdet og sammen afdække muligheder, udfordringer og potentialer. Alle ledere var samlet i samme lokale og blev introduceret til dagens program, der omhandlede Bankdatas 2020 strategi. I teams blev de sat til at nedbryde strategien til konkrete planer og opgaver. som skal eksekveres i første halvdel af 2020.

”Big Room Planning sikrer fælles retning, koordinering og commitment på tværs af organisationen. Det er vigtigt for ledelsen i Bankdata at arbejde med agile principper – både i forhold til udvikling, men også på ledelsesniveau, og derfor gav det god mening at anvende metoden til at planlægge, hvordan Bankdatas 2020-strategi konkret skal eksekveres på tværs af organisationen”, fortæller Christian Wiese, direktør for Forretningskoncepter og Performance i Bankdata.
 
”Når vi anskuer ledelse og planlægning som noget, vi producerer sammen, øger det ikke alene medarbejdertilfredsheden. Strategieksekvering lykkes bedre, fordi vi får skabt en fælles forståelse og opbakning til strategien”, fortæller Christian Wiese.

Inspirationen til Big Room-seancen kom fra Bankdatas eget it-udviklingsområde, hvor det agile udviklings-koncept bliver anvendt til at løse udviklingsopgaver med høj kompleksitet.

Involvering og commitment
Det er første gang ledelsen i Bankdata anvender Big Room Planning metoden i arbejdet med planlægning af strategi-eksekvering. Fordelen ved at inddrage ledere på tværs af organisationen i det konkrete planlægningsarbejde af strategien er, ifølge Christian Wiese, at de bliver i stand til at kommunikere strategien tydelig over for medarbejderne.

”Man må endelig ikke undervurdere den opgave, det er at skabe fælles forståelse af formål, udfordringer og muligheder i organisationen. Særligt ikke når kommunikationen foregår på tværs af funktionsområder og gennem flere ledelsesniveauer. Big Room Planning sørger for at samle alle beslutningstagere i samme rum til et konstruktivt samarbejde, som munder ud i en fælles opfattelse af kursen for 2020”, siger Christian Wiese.

Feedbacken fra deltagerne har været positiv. Derfor forventer Bankdata at den agile tilgang bliver en del af udviklings- og ledelsesarbejde fremover.