Cash Pool åbner døren til kunder fra øverste hylde

Jyske Bank har med succes implementeret det strategisk vigtige produkt Cash Pool, som med en ny funktionalitet øger bankens konkurrenceevne over for store, internationale kunder. Med Bankdatas Cash Pool-løsning får storkunder et avanceret overblik over likviditeten på tværs af konti.

Et totaloverblik over virksomhedens samlede likviditet på tværs af konti og selskaber. Dét værditilbud har medlemsbankerne kunnet tilbyde store offentlige kunder og erhvervskunder, siden Bankdata lancerede produktet Cash Pool i foråret 2018.

Jyske Bank har nu introduceret løsningen
Over det seneste halvandet år har banken implementeret Cash Pool hos et tocifret antal kunder, der samlet håndterer 5-7 mia. kr. På trods af høj kompleksitet og en lead time per kunde på 3-6 måneder har implementeringen været en stor succes for både Jyske Bank og storkunderne. Det fortæller forretningsudvikler i Jyske Bank, Jesper Rich.

"Vi er rigtig godt tilfredse med Cash Pool-løsningen, som skaber lige præcis den værdi for kunden, vi havde håbet og forventet. Specielt har vi været tilfredse med implementeringen. Systemunderstøttelsen er så god, at vi ikke har oplevet fejl hos kunderne – det har kørt som smurt i olie. Og lige så let implementeringen er hos kunden, lige så nemt er det for os at planlægge, hvilket er en stor gevinst."

"Endnu vigtigere er vores kunder utrolig godt tilfredse. Vi taler om de største og mest komplekse organisationer fra øverste hylde, som hver og en har været tilfredse med produktet," siger han.

Fleksibilitet og optimering af likviditet
Cash Pool-løsningen er typisk interessant for erhvervskunder eller offentlige organisationer, der har behov for overblik over og automatisk styring af likviditet på tværs af blandt andet datterselskaber.

Populært sagt har kunden kun ét mellemværende med banken på deres topkonto, mens de selv styrer underliggende konti. Det giver typisk rentebesparelser, da kunden kun betaler renter af nettobalancen – alt sammen styret i et brugervenligt setup.

Den altoverskyggende gevinst for kunderne er fleksibilitet i håndteringen af deres likviditet. De kan selv opsætte og styre kreditlimits og interne renter på tværs af konti, hvis de har behov for det. Det er komplet selvbetjening, og på den måde kan kunderne optimere deres likviditet, uden at de er afhængige af løbende hjælp fra os," forklarer Jesper Rich.


Multicurrency giver internationalt perspektiv
Siden lanceringen er Cash Pool løbende blevet opdateret med flere nye funktionaliteter, som blandt andet indbefatter administrative lettelser og mulighed for interne limits. Og det seneste skud på stammen er Cash Pool i flere valutaer.

"Kunderne kan nu have en multicurrency topkonto med flere topkonti i forskellige valutaer. Det er typisk et behov hos multinationale koncerner, der har selskaber i flere lande og opererer med forskellige valutaer," forklarer Hans Albert Svane, Senior Consultant - Basis & Betalinger 2 i Bankdata.

I Jyske Bank ser man et stort potentiale i den nye funktionalitet, som to af bankens kunder har allerede fået gavn af. Og ifølge Jesper Rich er der endnu større forretningsmæssige perspektiver i løsningen i de kommende år.

"Cash Pool er et strategisk vigtigt projekt for os i Jyske Bank, og med Cash Pool i flere valutaer får vi åbnet døren til helt store internationale kunder, som vi meget gerne vil konkurrere om. Nu har vi et produkt, der sidder lige i skabet, og som vi både kan fastholde og vinde kunder på," siger han og fortsætter:

"Der er ingen tvivl om, at der er et stort potentiale for Jyske Bank i det her niveau af kunder. Specielt fordi de har en størrelse, hvor der ikke skal mange til, før det er en positiv business case for os."

 

Kort om Cash Pool
• Et produkt målrettet store koncerner, regioner og kommuner
• Giver kunden mulighed for at opnå rentenetting på tværs af konti samt udnytte og disponere over sin likviditet mest optimalt
• Blev lanceret af Bankdata i foråret 2018, og de første kunder kom i drift fra september 2018
• Flere funktionaliteter er løbende føjet til produktet, herunder administrative lettelser, interne limits og senest Cash Pool i flere valutaer (multicurrency).

 

Kundens fordele ved Cash Pool
• Overblik over koncernens totale likviditet
• Styring af interne kreditgrænser
• Styring af interne rentesatser
• Minimering af ekstern finansiering
• Minimering af renteudgifter via rentenetting.