Chef for it-sikkerhed udnævnes til underdirektør

IT-sikkerhedschef Karsten Brinkmann er blevet udnævnt til underdirektør og bliver dermed medlem af Bankdatas chefgruppe med ansvar for IT-sikkerhed og Compliance.

It-sikkerhed er afgørende i Bankdata, der udvikler og drifter it-infrastruktur og applikationer for ni medlemsbanker. Det understreges nu af, at Bankdatas hidtidige IT-sikkerhedschef Karsten Brinkmann netop er blevet udnævnt til underdirektør og dermed medlem af Bankdatas chefgruppe med ansvar for IT-sikkerhed og Compliance.

”Med udnævnelsen af Karsten til underdirektør bekræfter vi over for vores kunder, at sikkerheden vedrørende deres kundedata og forretning har allerhøjeste prioritet. IT er rygraden i bankforretning, og vi står inde for, at sikkerheden er i top. Vores samarbejdspartnere kan se, at den it-sikkerhedsansvarlige har den tyngde og det mandat, som skal til. Og så står udnævnelsen af Karsten selvfølgelig også på det fundament, at han er den helt rette til opgaven. Karsten er såvel fagligt som personligt og ledelsesmæssigt særdeles kompetent, og han er garant for, at it-sikkerhed og compliance har den stemme og tyngde, det skal have i Bankdatas øverste ledelseslag,” siger Lene Weldum, der er direktør med ansvar for drift og compliance.

Politierfaring med cyber-kriminalitet
Karsten Brinkmann har arbejdet i Bankdata siden marts 2018 som afdelingsleder for IT-sikkerhed. Før det har han arbejdet med it-drift og it-sikkerhed i 17 år i politiet, de seneste fire år som teknisk chef og del af den øverste ledelse i Nationalt Cyber Crime Center under Rigspolitiet. Fra det arbejde ved han, at truslen fra cyberkriminelle er alvorlig:

”Jeg har set, hvor galt det kan gå, når en virksomhed bliver angrebet af cyberkriminelle. Den viden bruger jeg i mit arbejde i Bankdata. Det handler om hele tiden at have en høj it-sikkerhed og cyberrobusthed. Det gælder ikke mindst i den finansielle sektor, hvor trusselsniveauet aldrig har været højere,” siger Karsten Brinkmann.

It-sikkerhed muliggør udvikling
En høj it-sikkerhed og cyberrobusthed opnås ved at integrere sikkerhed i alle it-systemer:

”It-sikkerhed er traditionelt blevet set som en slags politimand, der skal skride ind og stoppe ting, som kan være usikre. Det er også en del af jobbet. Det er dog ikke min ønskede tilgang. It-sikkerhed er for mig noget, der understøtter og muliggør udvikling af nye tidssvarende it-løsninger. Derfor sørger vi for at være med i alle større udviklingsprojekter så tidligt som muligt. På den måde bliver it-sikkerhed i højere grad en integreret del af vores leverancer til kunderne, og vi opnår på den måde den stærkest mulige it-sikkerhed og cyberrobusthed,” anfører Karsten Brinkmann.