cybersikkerhed

Bankdata med i forum for national cybersikkerhed

Et nyt stort samarbejde for cybersikkerhed er sat i gang. Det skal sikre, at Danmark forbliver et af de mest sikre digitale samfund i verden. Bankdata deltager i det nationale samarbejdsforum og beredskabet omkring det.

Det nye samarbejdsforum, der har til formål at øge den operationelle robusthed i sektoren, herunder robustheden overfor cyberangreb, hedder Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, også kaldet FSOR.

Samlet finansiel robusthed afgørende
I gennemsnit flyttes dagligt næsten 600 mia. kr. i det danske finansielle system. Det svarer til over en fjerdedel af det danske bruttonationalprodukt. Den finansielle sektor bruger komplekse it-systemer og er forbundet via datacentraler, betalings- og afviklingssystemer for at det kan ske korrekt og rettidigt.

Ud over en sikring af aktørernes egne systemer er der også behov for en fælles og koordineret indsats for at sikre, at det samlede finansielle system er robust overfor operationelle risici, herunder fx cyberrisici, som er en særlig form for operationel risiko.

Naturligt samarbejde
Som datacentral for nogle af landets største banker og en stor aktør i den danske finansielle infrastruktur er det naturligt, at Bankdata deltager i det nye forum.

”Bankdata skal selvfølgelig sikre sine egne systemer mod kriminalitet og trusler mod driften. Men det er lige så vigtigt, at vi på tværs i sektoren er på forkant med at identificere og afværge trusler mod vores fælles infrastruktur, derfor er det naturligt, at vi deltager i samarbejdet,” siger underdirektør i Bankdata Morten Lauridsen.

Målet er at være bedst i Europa
FSOR's vision er, at den danske finansielle sektor skal være best in class i Europa til at imødegå truslen fra cyberkriminalitet og derved fortsat levere en sikker og effektiv infrastruktur, og fastholde danskernes tillid til de digitale løsninger i den danske finansielle sektor.
Deltagere i FSOR:

  • Datacentraler: Bankdata, BEC, JN Data, SDC
  • Penge- og realkreditinstitutter: Danske Bank, DLR Kredit, Jyske Bank, Nordea, Nykredit, Sydbank
  • Betaling- og afviklingssystemer: Nets, VP Securities
  • Brancheorganisationer: Finansrådet, Forsikring og Pension, Realkreditrådet
  • Myndigheder: Center for Cybersikkerhed, Erhvervsministeriet, Finanstilsynet, NationalbankenAndre: e-nettet, Finansiel Stabilitet A/S, Nasdaq


Se mere om FSOR på nationalbankens hjemmeside.