Peter med på løkkefondens tur

Hvor der er vilje, er der vej

Mange unge har svært ved at finde sig selv, passe deres uddannelse og kan ikke finde arbejde. Det vil Løkkefonden Challenge lave om på gennem fællesskab, træning og personlig styrke. Bankdata har sponsoreret projektet og haft en engageret medarbejder med undervejs.

Danmark har et drengeproblem. Dobbelt så mange drenge som piger har ikke tilstrækkelige læsefærdigheder, drengene får lavere karakterer og uddanner sig mindre. Samtidig mangler mange drenge motivation for læring og tro på sig selv. Sammen med dansk erhvervsliv, førende forskere og praktikere søger LøkkeFonden at ruste og motivere drengene til at få en uddannelse eller et arbejde ved at styrke motivation, lærelyst, faglighed og personlighed. Det sker bl.a. gennem LøkkeFondens Challenge.

500 km på 5 dage
LøkkeFondens Challenge er et 16-ugers udviklingsforløb for drenge mellem 16 og 21 år. Udviklingsforløbet består af træning 1-2 gange om ugen og afsluttes med cykelløbet ”Rundt i Danmark”, hvor drengene cykler omkring 500 kilometer på 5 dage inden de kommer i mål.

”Jeg meldte mig til LøkkeFonden Challenge, da Bankdata efterlyste deltagere. Jeg kan godt lide at cykle og kunne se en udfordring i at kombinere cyklingen med personlig udvikling for drengene, som deltager i Løkkefonden. Jeg er også kommet til et punkt i livet, hvor der er ressourcer til at give noget tilbage, efter mine egne børn er blevet så store, at de ikke kræver så stor opmærksomhed mere,” fortæller den engagerede projektleder i Bankdata Peter Hoe Bøhme, som har fulgt drengene undervejs i træningen og på etapen.

Mere end fysisk træning
Formålet er at bringe drengene væk fra kanten og ind i et fællesskab. Ud over træningen bliver drengene undervist i kost, ernæring og personlig udvikling. Alt sammen for at lære dem om selvkontrol, engagement, vedligeholdelse, social intelligens, taknemmelighed, optimisme og nys-gerrighed – egenskaber som på sigt skal hjælpe dem til en uddannelse og et job.

”Der var en vilje af den anden verden til at gennemføre - det var super fedt at se. Også hvordan drengene støttede hinanden undervejs og fandt styrke i fællesskabet. Det gav selvfølgelig også noget, at statsministeren deltog hele vejen og gav den på trompet i Juelsminde. Alt i alt en super oplevelse, som godt kunne gentages,” fortæller Peter og slutter ”Jeg er meget stolt over, at Bankdata er sit sociale ansvar bevidst og er med til at muliggøre projekter som dette”.