Thomas Dalsgaard

Ny Liaison Officer skal gøre indiske it-teams selvkørende

Bankdatas nye Chief Liaison Officer skal i de kommende to år skal lede det 45 mand store udviklingskontor i Indien. Den tidligere afdelingsleder for digitale kunder, Thomas Dalsgaard, skal være bindeled mellem virksomhedens afdelinger og facilitere overgangen til selvkørende teamstruktur i Indien. Formålet er hurtigere og bedre it-integration i Danmark.

Det digitale finansmarked er i rivende udvikling, og det skærper kravene til danske it-virksomheder. Bankdata har for nyligt gennemført en stor agil omstilling i sine danske afdelinger – og nu er turen kommet til udviklingskontoret i Indien.

Manden, der skal lede omstillingsprocessen, er den tidligere afdelingsleder for digitale kunder, Thomas Dalsgaard. Formålet med omstillingen er at effektivisere organisationens teams for at kunne levere skræddersyede it-løsninger hurtigere end før:

”Mit job bliver at klæde vores indiske medarbejdere på til at kunne håndtere et større selvansvar. Indtil nu har vi haft danske udviklere med på alle indiske teams for at støtte vores kolleger, men fremover vil en håndfuld af disse teams bestå udelukkende af indere. Det betyder, at de selv skal drive og vedligeholde deres produkter, og det er nyt både for dem og den danske organisation,” fortæller Thomas Dalsgaard.

Digitaliseringsbølge skaber mangel på specialister
Bankdatas indiske udviklingskontor har ligesom sine danske pendanter fokus på udvikling af rådgiversystemer og selvbetjeningsløsninger, herunder netbank og Business Intelligence. Og afdelingen har set dagens lys, fordi den giver adgang til nogle af de ressourcer, der mangler i Danmark, mener Thomas Dalsgaard:

”It-udviklingen går i dag så hurtigt, at der ikke er specialister nok i Danmark. Der er simpelthen for mange virksomheder om de specialister, der er. Ved at have internationalt udsyn i form af en veletableret afdeling i Indien kan vi tage toppen af de udfordringer, som manglen på specialister herhjemme medfører. På den måde kan vi fortsætte den positive udvikling og fortsat levere løsninger af høj kvalitet,” forklarer han.

Vigtigt at investere i internationale ressourcer
Det er ikke første gang, at Thomas Dalsgaard sætter sine ben i udviklingskontoret i Indien, der blev etableret i 2010. I forbindelse med sin tidligere stilling som afdelingsleder havde han det overordnede ansvar for den tidligere Chief Liaison Officer i Indien. Derfor kender han både medarbejdere og produkter godt, ligesom han mener, at den nye teamstruktur er en vigtig investering for Bankdatas fremtid:

”Bankdata står i forvejen stærkt, fordi vi har mange år på bagen og dermed viden om de mest komplekse it-systemer. Hvis vi formår at arbejde på den rigtige måde også i fremtiden, er jeg sikker på, at vi kan holde vores nuværende position. Det kræver dog adgang til internationale ressourcer, og der er meget velkvalificeret arbejdskraft at hente i Indien,” fortæller Thomas Dalsgaard, der i første omgang har sagt ja til en toårig periode som Chief Liaison Officer i Indien med mulighed for forlængelse.

Thomas Dalsgaard tager sin kone og to mindre børn med til Indien i to år.