Opsætningsfejl kan have ført til eksponering af persondata

Bankdata har rettet en opsætningsfejl i Netbank Erhverv, som tilbydes erhvervskunder i Bankdatas medlemsbanker. Fejlen kan i særlige tilfælde have ført til eksponering af persondata. Berørte kunder bliver i disse dage kontaktet direkte af pengeinstitutterne, som på baggrund af grundig stikprøveanalyse har konkluderet, at der er meget lav risiko for, at de berørtes rettigheder er blevet krænket.

 

Virksomheder med private konti tilknyttet

Den utilsigtede eksponering af data kan være sket, når brugere har haft private konti tilknyttet virksomhedens Netbank Erhverv-aftale. Betroede personer som fx bogholderen, der i forvejen havde adgang til virksomhedens netbank, har i helt særlige tilfælde haft adgang til at se manuelt oprettede betalinger på den private konto via netbanken.

 

Hvilke oplysninger kan have været synlige?

De data, den betroede medarbejder kan have haft adgang til, er typisk oplysninger om datoen, modtagerens navn eller beskeden til modtageren. Oplysninger om betalinger med kort, MobilePay, Betalingsservice, kontakthævninger, saldo og lignende har ikke været synlige, og det har ikke været muligt at disponere over de private konti.

 

Indberetning til Datatilsynet

Da en risiko for eksponering af persondata betragtes som brud på Databeskyttelsesforordningen, er sagen blevet indberettet til Datatilsynet af de pengeinstitutter, der har oplevet opsætningsfejlen.

 

Bankdata beklager fejlen og de gener, den kan have medført for pengeinstitutterne og deres kunder.

 

For mere information henviser vi til medlemsbankernes dataansvarlige.