Prototyper er nøgleordet for Bankdatas nye Lead Technologist

Kennet Jeppesen er ny Lead Technologist i Bankdata. Her skal han eksperimentere med teknologier og udfordre det traditionelle, så Bankdata altid er på forkant med den teknologiske udvikling.

Bankdata har netop ansat Kennet Jeppesen som ny Lead Technologist i Digitalisering. Digitalisering er en mindre enhed, der eksperimenterer med at sammensætte teknologier på nye måder. I samarbejde med kolleger og newtech-virksomheder skal han være med til at sikre, at Bankdatas ejere, de otte pengeinstitutter, altid er på forkant med de seneste fremskridt.

”Vi vil rigtig gerne flytte organisationen og kunderne ved at udfordre dem med nye trends, teknologier og inspiration. I tæt samarbejde med udviklingsteams og pengeinstitutter arbejder vi med koncepter, som kan være lidt for usikre til, at man kan prioritere det, når man sidder og arbejder på en vigtig leverance til en kunde. Det kunne typisk være at lave et eksperiment, hvor vi sammensætter teknologier og afprøver nye ideer gennem prototyper,” siger Kennet Jeppesen.

”Vi leder ikke kun efter nye teknologier men binder også velkendte, velafprøvede teknologier sammen i nye koncepter, så det giver en forretningsmæssig værdi for pengeinstitutterne. SnapChat og TikTok er jo heller ikke banebrydende teknologisk, men koncepterne er stærke.”

Sådan udvikles nye ideer

Kennet Jeppesen forklarer, at langt størstedelen af nye ideer og innovation foregår i de enkelte teams i Bankdata.  Men i nogle tilfælde ønsker et team at udfordre vanetænkning, vurdere forretningsværdien og om det overhovedet er muligt at integrere med de eksisterende systemer.

”I øjeblikket arbejder nogle af vores kolleger fx på at integrere forsikringsprodukter i kundernes bankapp. De har en masse ideer og vil gerne udfordre deres stakeholdere i pengeinstitutterne, så de sammen kan udforske, om der findes noget endnu mere innovativt og værdiskabende. Her indgår vi som en del af den proces,” forklarer Kennet Jeppsen.

”Nye ideer kommer også fra de mange newtech-virksomheder, som vi er meget i dialog med. De kommer med en ny teknologi eller et nyt spændende koncept, som de kunne se i samspil med Bankdata og Pengeinstitutterne. Vi har lavet en effektiv proces for newtech-virksomhederne, så vi kan give dem en hurtig og god vurdering fra relevante personer i Bankdata og fra pengeinstitutterne. Samtidig gør det os i stand til at nå at tale med rigtig mange newtechs.”

Prototyper frem for slides

En stor del af arbejdet består i at bygge prototyper, som brugerne kan afprøve. Det skal hjælpe til at vurdere om en ny teknologi har en forretningsmæssig værdi.

”Jeg elsker at bygge ting. Lave prototyper. Man kan tale ideer til døde, men det at bygge noget, komme det i hænderne på nogen, det kommunikerer værdien på en langt billigere, hurtigere og mere overbevisende måde.” fortæller Kennet Jeppesen.

Den nye technologist kommer fra it-virksomheden Trifork og er uddannet i it-produktudvikling. En uddannelse, som bygger på forretningsforståelse, datalogi og – overraskende nok – arkitektur.

”En del af vores undervisere kom fra arkitektskolen i Aarhus. Arkitekter er dygtige til at udvikle koncepter og kommunikere via koncepter. Datalogien var så værktøjet til at gå fra koncept til en egentlig prototype, der kunne testes og vurderes.”

Et nysgerrigt sind

Han forklarer, at hans succes afhænger af evnen til at være begejstret for det nye og ubekendte og kritisk efterfølgende.

Mit job er at være åben og nysgerrig. Det indebærer også at kunne lægge nogle ting fra sig – altså nejhatten. Vi kender det jo alle sammen. Er du dybt inde i fagområde, kender man alle rammerne. Begrænsningerne. Du kommer ind til en workshop, hvor der er én der siger nej til alt. ”Det kommer aldrig til at fungere pga. compliance.” Eller: ”Det kan aldrig integreres.” Men innovation er svært, så man er nødt til at tage skyklapper på og få vurderet forretningsværdien af nye ideer, og så skal vi nok finde en vej udenom begrænsningerne. Og det kan jo godt være, at en idé er dårlig – men den kan være en inspirationskilde til en god,” slutter han.