Bankdata tilpasser sig økonomisk ramme for 2019

I går opsagde Bankdata 45 dygtige og værdsatte medarbejdere. Opsigelserne sker for at tilpasse Bankdata til den økonomiske ramme for 2019.

”Vi har nu i en længere periode haft et meget højt aktivitetsniveau i Bankdata som følge af en række store udviklingsopgaver, der har krævet flere medarbejdere og nye spidskompetencer. Samtidig har vi de seneste år mandet kraftigt op som følge af ny lovgivning og store compliance-krav, som kræver it-understøttelse i bankerne. Bankdata skal nu tilbage til normalt niveau igen, bl.a. fordi vi nu er nået så langt med implementering af de store EU-direktiver, at arbejdsmængden samlet set falder på compliance-området fra næste år”.

Sådan siger administrerende direktør Claus Hjort Bjerre, der forklarer, at han også har en forventning om, at Bankdata løbende effektiviserer og rationaliserer sin udvikling og drift. Der bliver derfor færre medarbejdere til at løse opgaverne i fremtiden.

Grundlæggende drift upåvirket

Driften er fortsat bankernes livsnerve og bliver derfor ikke påvirket. Bankdata vil stadig skulle levere den grundlæggende service og drift, så bankernes fundamentale drift på fx netbank eller mobilbank ikke bliver forringet.


Udviklingskraft intakt trods lavere kadence

Bankdatas ejerkreds har imidlertid besluttet, at Bankdata fra næste år skal bruge færre kræfter på almindelig udvikling og produktforbedringer. Endelig er det aftalt, at omfanget på nogle af de helt store it-programmer bliver nedjusteret.

”Det er klart, at vi nu får en lavere kadence på vores generelle udviklingsaktiviteter. Men det har været vigtigt for både bestyrelse og direktion, at vi i det store hele beholdte vores strategiske udviklingskraft, så vi fortsat kan levere høj kvalitet på udvikling af de udvalgte udviklingsprogrammer. Det betyder, at vi fortsætter med et højt ambitionsniveau på at udvikle vores kapitalmarkedsplatform, optimering af låneprocesser og en API platform”, lyder det fra Claus Hjort Bjerre.

Han forsikrer dermed om, at Bankdata fortsat vil levere de it-systemer, der er med til at drive den digitale udvikling i bankerne og gøre Bankdata til en moderne, finansiel it-virksomhed.