Bankdata Developer Portal

Bankdata giver på vegne af vores medlemsbanker adgang til produktionsdata for 1,6 mio. danske bankkunder til eksterne leverandører (tredieparter). Adgang til produktionsdata sker via API’er fra Bankdatas Developer portal, hvor tredieparter godkendt af Finanstilsynet, kan få adgang.

PSD2 baner vejen for Open Banking

BetalingsdirektivetPSD2 er et EU direktiv, der kort og godt handler om, at det er bankkunden, der ejer sine egne økonomiske oplysninger. Direktivet har til formål at sikre øget forbrugerbeskyttelse og gøre det nemt for eksterne leverandører at få adgang til data og integrere egne programmer eller apps med bankens. De nye regler betyder derfor, at bankerne har pligt til at give adgang til deres kunders betalingskonti. Samtidig er der krav om, at API’erne er mindst lige så stabile og tilgængelige som Netbank og Mobilbank.