Bankdatas Developer Portal

Openbankingmaingraphic

Bankdata giver på vegne af medlemsbankerne adgang til kunders betalingskonti til tredjeparter, der er godkendt af Finanstilsynet eller en tilsvarende national myndighed.
Læs mere på Bankdatas Developer portal.

EU betalingsdirektivet PSD2 handler blandt andet om, at bankkunden ejer sine egne økonomiske oplysninger. 
Formålet er at sikre øget forbrugerbeskyttelse og gøre det nemt for eksterne leverandører at få adgang til data og integrere egne programmer eller apps med bankens. Bankerne har pligt til at give adgang til kunders betalingskonti via API’er, der er mindst lige så stabile og tilgængelige som Netbank og Mobilbank.

Developer Portal