Bankdata indgår million-samarbejde med PFA og Letpension

PFA vil styrke Letpension-samarbejdet og investerer nu 64 millioner i at få sine pensions- og forsikringsprodukter integreret i bankers mobilapps.

PFA Udefra

90 procent af danskerne tjekker deres bankapp mindst en gang om ugen. Anderledes er det med pension og forsikringer, hvor undersøgelser viser, at kun et fåtal har overblik over, hvor meget de indbetaler til alderdommen eller er sikret i tilfælde af at uheldet er ude.

Det vil PFA nu forsøge at forbedre ved at investere i, at pension og forsikring integreres i bankernes nye mobilbank, så kunder i Letpension-samarbejdet kan få overblik over deres totaløkonomi inklusive pension og forsikring.

”Det er et stort skridt for os, at pension og forsikring bliver integreret i bankernes mobilbank. Kunderne skal nemt kunne få overblik over, hvor meget de indbetaler til pension, og hvordan de er forsikret mod sygdom og tab af erhvervsevne,” siger Camilla Holm, koncerndirektør for Kunder og Service, og tilføjer:

”Det kan forhåbentligt understøtte, at flere danskere vil interessere sig for deres opsparing og forsikringer, og at de træffer et relevant og personligt valg på et oplyst grundlag.”

Over 1,4 mio. danskere kan få gavn af samarbejdet, der når ud til kunder i Sydbank, Jyske Bank, Ringkjøbing Landbobank, Kreditbanken, Skjern Bank, Nordfyns Bank og Djurslands Bank.

Vigtig del i vækststrategi mod kunder uden en arbejdsmarkedspension
Det strategiske samarbejde er et led i Letpensions vækststrategi, som er et pensionsprodukt til privatkunder, selvstændige og mindre virksomheder, der ikke er dækket af en arbejdsmarkedspension.

Letpension er PFA’s vigtigste distributionskanal af pensioner og forsikringer til privatkunder, selvstændige og mindre virksomheder, hvor bankerne i samarbejdet sidder på ca. 25 procent af markedet.

Adm. direktør i Letpension, Lars Stouge, fortæller:

”Bankdata har en stærk vision om at udvikle digitale løsninger, der møder bankernes kunder, der hvor kunderne er. Letpension glæder sig over, at vores produkter nu bliver mere nærværende og lettilgængelige for kunderne i bankernes mobilbank. Behovet er stort, og vi ser frem til, at endnu flere kunder får deres behov dækket for pensionsopsparing og vigtige forsikringer ved sygdom og død,” siger Lars Stouge.

Planen er at udbygge med nye features, så slutkunderne fx kan simulere konsekvenserne af økonomiske beslutninger direkte i appen. På sigt er det også planen, at Letpensions rådgiverportal integreres i bankernes digitale kanaler, fortæller Esben Kolind Laustrup, adm. direktør i Bankdata.

”I 2020 lancerede vi en ny mobilbank, som er bygget på en helt anden kodebase og platform. Vi høster frugterne af det store arbejde vi lagde dengang. Det betyder, at vi kan integrere med tredjeparter som PFA og Letpension på et helt andet niveau, end vi kunne tidligere,” siger Esben Kolind Laustrup.

Fakta

Letpension samarbejder med 14 pengeinstitutter og har en samlet markedsandel på ca. 25 procent. Letpension er ejet af pengeinstitutterne og PFA i fællesskab. Letpension udvikler bl.a. it-løsninger til brug for pengeinstitutternes rådgivere.

PFA leverer pensions- og forsikringsprodukterne og står for den bagvedliggende drift og produktudvikling i samarbejde med Letpension.

PFA er Danmarks største pensionsselskab med 1,3 mio. personkunder og 6.000 virksomheds- og organisationskunder.

Bankdata er en af Danmarks største it-virksomheder med ca. 900 medarbejdere og en omsætning på 1,7 mia. kroner. Bankdata har kontor i IT-byen i Aarhus samt Silkeborg og Fredericia. Bankdatas løsninger bruges hver dag af 1,6 mio. danskere og små 200.000 erhvervsdrivende.

Bankdata er ejet af otte danske pengeinstitutter; Jyske Bank, Sydbank, Ringkjøbing Landbobank, Sparekassen Sjælland-Fyn, Skjern Bank, Djurslands bank, Nordfyns Bank og Kreditbanken.