Entreprise Data Management vil ændre synet på data

V3

Som professionel IT-organisation er vi nødt til at have et tværgående datafokus. Det er et nødvendigt supplement til det at være gode til at udvikle og kode systemer” fortæller Mai-Britt Thomsen, som til dagligt er afdelingsleder i Entreprise Data Management.

Afdelingen har eksisteret siden juli 2021 og består i dag af Mai-Britt Thomsen, Camilla Reseke og Maria Rosa Nielsen. Entreprise Data Management blev sat i verden for at understøtte indfrielsen af de krav, Bankdata og pengeinstitutterne møder fra Finanstilsynet og andre myndigheder, hvad angår måling af datakvalitet og Data Governance. Det handler dog ikke kun om at understøtte myndighedskrav, men også om et skifte i virksomhedens syn på data.

Data skal ses som et aktiv
For afdelingsleder Mai-Britt Thomsen er det især vigtigt, at man i Bankdata bliver forberedt på fremtiden. Hun mener, at vi i Bankdata skal optimere, hvordan vi håndterer de data, vi har. Gennem discipliner som begrebsafklaring, sporbarhed, måling af datakvalitet og Data Governance sætter afdelingen fokus på data som et strategisk aktiv. Det vil dels skabe en øget effektivitet i dagligdagen, men det vil også understøtte den digitale agenda. Vi ønsker i højere grad at sende forretningsfunktionalitet helt ud til kunderne – og det er bl.a. her, at data og datas kvalitet bliver vigtigt, fordi vi udstiller vores data direkte til kunderne.

Den rette balance
Det er en transformation fra at have fokus på at være ekstremt dygtige til at udvikle IT-systemer til også at have fokus på de data, vi opsamler, bruger og udstiller via vores systemer.

”Vi ønsker at vise potentialet ved aktivt at arbejde med data som et strategisk aktiv gennem udvalgte discipliner. Vi kan ikke tillade os at gå blindt ud i organisationen med vores tiltag. Det er en svær balancegang mellem at opnå det, vi gerne vil, uden at vi pålægger udviklingsorganisationen for meget arbejde. Derfor ønsker vi at finde vores vej gennem forståelse og et ændret mindset, mere end det bliver pålagt. Data Management skal vise sin effektivitet i udviklingsregi, og derfor arbejder vi også sammen med udvalgte initiativer på Bankdata.” fortæller Senior Information Architect Camilla Reseke.

Hvad skal der ske fremadrettet?
Afdelingen har senest afsluttet en modenhedsmåling med det formål at give en større indsigt i organisationens nuværende Data Management-aktiviteter og -modenhed. Med afsæt i denne viden vil Enterprise Data Management udarbejde planen for, hvordan disse aktiviteter modnes. Det første indsatsområde bliver begrebsafklaring og dokumentation af data med henblik på at udstille data til tværgående brug.