Fra London til København: Her er Bankdatas medarbejdere på scenen de kommende måneder

I de kommende måneder giver Bankdatas medarbejdere oplæg på konferencer i ind- og udland

04 MSO DMF MXA Nyhed
Fra venstre er det Mads Schaarup Andersen, Mogens Sørensen og Daniel Milo Farkner fra Bankdata.

V2 Security i København:
Daniel Milo Farkner er Bankdatas Lead IT Security Consultant for Cyber Strategy & Security Test. Han har fået taletid på V2 Security, der er arrangeret af Version2 og Danmarks største konference om cyber- og informationssikkerhed. 
Daniel Milo Farkner skal give et oplæg om, hvordan du tester dit netværk for sårbarheder ved hjælp af penetrationstest og red team-øvelser. I oplægget kommer han ind på de udfordringer, Bankdata står over for, og hvordan teamet bruger wargaming og AI til at forbedre vores sikkerhedstests. Desuden kommer du tæt på, hvordan du opbygger denne type tests og ikke mindst den fine balancegang ved brugen af AI.

1-2. maj 2024 
Øksnehallen, København 
Danmarks største messe om cybersikkerhed og databeskyttelse (v2security.dk) 

The EMEA Murex Client Forum i London:
Kapitalmarkedseksperter fra Murex, Accenture og en række andre teknologivirksomheder deler ud af deres indsigter på The EMEA Murex Client Forum i London. Bankdata er repræsenteret af Mogens Sørensen, Vice President for FX & Derivatives. Han har ledet udviklingen og implementeringen af en kapitalmarkedsplatform, som er den største leverance i Bankdatas historie. 

24. April 2024
London 
Home - The EMEA Murex Client Forum 2024 (cvent.com)

AU Matchpoint i Aarhus
Cybertruslen stiger, og forskning på området er derfor afgørende for at bevare tilliden i vores digitale samfund. Den 18 og 19. april afholdes MatchPoint 2024-konferencen på Aarhus Universitet, og her samles førende forskere for at diskutere de nyeste udviklinger inden for feltet. Programmet inkluderer oplæg, paneldebatter og Capture the Flags. 

Mads Schaarup Andersen er Lead IT Security Consultant for Cyber Strategy & Security Test i Bankdata. På konferencen går han tæt på cybersecurity i finanssektoren, Bankdatas rolle som leverandør af kritisk digital infrastruktur og implementering af sikkerhedsprogrammer. Herunder hvordan et Security Champions-fællesskab forankrer sikkerhed i udviklerorganisationen, skaber effektive feedback-loops og muliggør en bedre håndtering af sikkerhedsrelaterede spørgsmål og initiativer. 

18-19. april
Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus, Aarhus University
MatchPoints 2024 - Cybersecurity: How do we maintain trust in our digital society? (au.dk)

Bankdata er en teknologivirksomhed, som bygger digitale produkter, platforme og infrastruktur for otte danske pengeinstitutter. Virksomheden leverer betalingsløsninger, rådgiversystemer og kundekanaler, som håndterer 86 millioner transaktioner og besøges mere end én million gange i døgnet. Virksomheden har godt 900 medarbejdere på sine kontorer i Aarhus, Silkeborg og Fredericia.